המחלקה עוסקת בתחומים: רישוי עסקים, שילוט, תברואה, וטרינריה.

רישוי עסקים - חוק רישוי העסקים התשכ"ח הינו חוק מדינה אשר קובע את חובת רישוי העסקים, ומטרתו להבטיח את בריאות הציבור ביטחונו ושלומו.

המחלקה פועלת למען בתי העסק השונים, המלונות ומפעלי תעשיה הפועלים בתחום שיפוטה במטרה להסדיר את מעמדם לפי חוק רישוי העסקים, ומתחייבת לספק לתושבים מגוון שירותים רחב, באיכות טובה ובזמינות גבוהה. מידע נוסף  ניתן למצוא בחוק עזר לתמר.  

חוק עזר לתמר רישוי עסקים

לדף העסקים בתמר 

רז לוגסי
מנהל מחלקת תברואה ורישוי עסקים
08-6688839
פולינה צייטלין
מזכירה בתברואה,רישוי עסקים
08-66888839