המחלקה אחראית טיפול ברישוי בניה עד למתן היתרי בניה. לצד הוועדה המקומית לרישוי בניה פועלים יועצים חיצוניים - יועצת משפטית (קבועה), יועצי תנועה, בניה ירוקה, תכנון סביבתי ונגישות, שמאים ומודדים בהתאם לצורך.

הוועדה פועלת לייצוג הרשות מול מוסדות התכנון ובהם הוועדה המחוזית, המועצה הארצית לתכנון ובנייה וועדות המשנה שלה כמו ות"ל, ולקחש"פ וכיו"ב, משרדי ממשלה ורשויות סטטוטוריות חיצוניות.

בנוסף, המחלקה אחראית על תכנון ארוך טווח, הכנת תכניות מתאר ובניין עיר, מתן מידע התכנוני, קידום תכניות בניין עיר (תב"ע) בהנחיית מהנדס הועדה, ויצירת מלאי תכנוני למועצה בפרישה רב שנתית. זאת, לצד טיפול בתב"עות ביוזמת גורמים אחרים על פי פרקי הזמן הקבועים בחוק, והכנת מסמכי מדיניות הקשורים לתכנון המועצה וחזותה, בתלות בתקציב הזמין לתכנון.

טבלת אנשי קשר - ועדה לתכנון ובניה
שם תפקיד טלפון מייל
חלי בוהדנה מ"מ מנהלת הועדה לתכנון ובניה 08-6688841 helyb@ma-tamar.co.il
אוה קרטש קונטנט רכזת תחום תכנון 08-6688840 Eva@ma-tamar.co.il
אוקסנה בלחובסקי בוחנת רישוי 08-6688894 oksana@ma-tamar.co.il
שירן ברנד מנהלת תחום היטלי השבחה ובוחנת רישוי 08-6688885 Shiran@ma-tamar.co.il
שלומי אזולאי בוחן רישוי 08-6688850 Shlomi.a@ma-tamar.co.il
מאי מזרחי בוחנת רישוי 08-6688760 maim@ma-tamar.co.il

 

 לאתר הוועדה המקומית לחצו כאן