שחף חומרי
עוזר ראש המועצה ומנהל מח' יישובים
08-6688875

אנג'לה מולוצניקוב
מזכירה בלשכת ראש המועצה ואחראית צמיחה דמוגרפית
08-6688898