שחף חומרי
עוזר ראש המועצה ומנהל מח' יישובים
08-6688875

אנג'לה מולוצניקוב
רכזת אירועים
08-6688892