הודעה משותפת משרד ראש הממשלה, משרד האוצר ומשרד הבריאות מיום 27/05/2020

הממשלה אישרה במשאל טלפוני תיקון לתקנות שעת חירום (הגבלת פעילות) ולתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום העבודה), שיאפשרו את המשך חזרת המשק לפעילות באופן מדורג תוך שמירה על בריאות הציבור.

ההקלות אושרו הודות לירידה הממושכת וההתייצבות במספר החולים המאומתים החדשים מדי יום, נוכח הצעדים שנקטה הממשלה למניעת התפשטות נגיף הקורונה.

להלן עיקרי התיקונים שאושרו ויכנסו לתוקפם החל מיום ד׳, ה-27 במאי:

- החל ממחר (ד׳) תותר הפעלה של מסעדות, ברים ופאבים (ישיבה במקום), בריכות שחיה (למעט בריכת פעוטות), אטרקציות תיירותיות, רכבל וכלי שייט ציבוריים. ההפעלה תותר בכפוף  להקפדה על ריחוק פיסי, עטיית מסיכות ושמירה על כללי ההיגיינה, שילוט, סימון מקומות עמידה בתורים, ויסות לקוחות, וכן בהתאם להוראות "התו הסגול" הפרטניות שיפורסמו. יובהר כי עדיין חלה הגבלה על ישיבה במתחמי מזון מהיר בקניונים.

- צומצמה המגבלה על כמות השוהים המותרת במקומות הפתוחים לקהל בהם חנויות, קניונים, שווקים ועסקים לטיפולים לא רפואיים בגוף האדם. המגבלה תחול בהתאם לחלופות הבאות: ביחס של אדם לכל 7 מ"ר, או בהתאם למספר האנשים המותר בכפוף למגבלה על התקהלויות לפי צו בריאות העם (עד 50 איש) ובתנאי ששטח המקום מאפשר שמירה על מרחק של 2 מטר בין אדם לאדם. עוד נקבע כי במקום הפתוח לציבור בו מצוי דלפק שירות, תוצב מחיצה למניעת העברת רסס בין נותן למקבל השירות (בהתאם לחובה החלה כיום על חנויות).
 
- בתי העסק יוכלו לשוב לפעילות בכפוף להוראות ״מקום הפתוח לציבור״ ועל פי יחס השוהים הבא: 
1. בבתי אוכל, ברים ופאבים – יחס השוהים יהיה בהתאם לקבוע ברישיון העסק, או לגבי עסק שהתפוסה המקסימלית שלו היא 100 איש ומעלה – עד 85% ממספר הלקוחות המותר.
2. בבריכות שחייה, בתוך מי הבריכה, יחס המבקרים יהיה אדם לכל 6 מ"ר.
3. ברכבל – תותר הנסיעה עד מחצית ממספר הנוסעים המירבי המותר, ולא יותר מ – 20 אנשים.

- מפעילי עסק שלא בהתאם לכללים עובר עבירה שהקנס המוטל בגינה יהיה 2,000 ש"ח. כמו כן, מפעיל אולם, גן או מקום לאירועים שלא בשטח פתוח, או עם מספר אנשים הגבוה מהמותר לפי מגבלת ההתקהלות עובר עבירה שהקנס המוטל בגינה יהיה 5,000 ₪.
 
- מפעילי בתי אוכל, פאבים, בריכות שחייה, אטרקציות ורכבל רשאים להפעילם במשך 2 ימי עבודה ממועד פרסום התקנות, אף ללא הגשת הצהרה בטופס מקוון באתר משרד הכלכלה כפי שנדרש בהפעלת מקום ציבורי, וזאת לצרכי התארגנות וההיערכות.

- צומצמה ההגבלה על שהיית לקוחות בבית עסק, כך שמעסיק יהיה רשאי לאפשר קבלת קהל ובלבד שיישמר יחס של לקוח אחד לכל 7 מ"ר או יחס של יותר משני לקוחות לכל עובד שתפקידו מתן שירות ללקוחות.

- צמצום הגבלת שהיית עובדים בחדרים במקומות עבודה, כך שתבוטל ההגבלה המספרית, כל עוד נשמר מרחק של 2 מטרים בין עובד לעובד או כל עוד יש מחיצה למניעת העברת רסס גם אם נשמר מרחק של פחות מ-2 מטר בין עובד לעובד. 

- תתאפשר שהות של עד 50 איש בפגישות מקצועיות, ובלבד שנשמר מרחק של 2 מטר לפחות בין אדם לאדם.

- נסיעה ברכב פרטי תתאפשר עם שני נוסעים בנוסף לנהג (במקום נוסע אחד). ברכב פרטי בו קיים יותר מספסל אחורי אחד יתאפשר נוסע נוסף באותו ספסל. כמו כן, תתאפשר נסיעה של מספר אנשים גדול יותר במידה ומדובר בדיירי אותו הבית או אם מתקיים צורך חיוני בנסיעה של מספר אנשים גבוה יותר. כמו כן, תתאפשר נסיעה במונית עם שני נוסעים בכל ספסל אחורי (במקום נוסע אחד), למעט אנשים הגרים באותו מקום.


משרד הבריאות חוזר ומדגיש כי ההקפדה על ההוראות וההנחיות בדבר ריחוק פיסי, עטיית מסיכות ושמירה על כללי ההיגיינה חשובה והכרחית על מנת למנוע את התפשטות נגיף הקורונה בישראל.

הודעה משותפת משרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות 20/05/2020 

הממשלה אישרה במשאל טלפוני תיקון והארכה לתקנות שעת חירום (הגבלת פעילות) ולתקנות שעת חירום (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה).

*להלן עיקרי התיקונים בתקנות שעת חירום (הגבלת פעילות): *

- בוטל איסור השהייה בחוף הים. שהייה בחוף הים תתאפשר בהתאם לכללי ה״תו הסגול״ הכוללים ריחוק פיזי בין המתרחצים.

- בוטל האיסור לקיים תפילה במבנה. התפילה תתאפשר תחת מגבלות הכוללות עד 50 איש במבנה, תוך הקפדה על מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם, עטיית מסיכות ומינוי ״נאמן קורונה״ לבית התפילה.

- בוטל הסעיף העוסק בתנאים לטיפול נפשי.

- בוטל האיסור על הפעלת מוזיאון. התיקון האמור לא יכלול הפעלת מתקנים או מוצגים לילדים שניתן לגעת בהם. מוזיאונים יפעלו בהתאם לכללי ה״תו הסגול״ הנהוגים בהפעלת מקום ציבורי ובכלל זה כניסת אדם לכל 15 מ״ר.

תוקף התקנות הוארך עד ליום ד׳, 3 ביוני, 2020. 

להלן עיקרי התיקונים בתקנות שעת חירום (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה):

במסגרת התיקון נקבע כי חוזר מחו"ל יוכל לצאת ממעבר הגבול לבידוד בביתו למשך 14 יום (או למקום אחר העומד לרשותו), אם פירט, במסגרת התשאול שנערך לו בעת חזרתו ארצה, את מקום הבידוד העומד לרשותו ואת תנאיו, וכן התחייב בכתב שלא לנסוע בתחבורה ציבורית לביתו. 

נציג משרד הבריאות רשאי להורות לחוזר לשהות במקום לבידוד מטעם המדינה אם השתכנע כי החוזר אינו יכול לקיים את חובת הבידוד במקום מגוריו או במקום אחר, או אם סירב החוזר לחתום על ההתחייבות או לדווח על מקום הבידוד.

תוקף התקנות עד ליום ג׳, 2 ביוני, 2020.


משרד הבריאות קורא לציבור להמשיך ולהישמע להנחיות בדבר ריחוק פיזי, עטיית מסכות ושמירה על היגיינה, על מנת להמשיך ולבלום את התפשטות נגיף הקורונה בישראל.

חידוש אכיפת החניה במתחם התיירות עין בוקק 20/05/2020

לתשומת הלב ! יחד עם פתיחת חלק מהחופים לפעילות, תחודש אכיפת החניה במתחם התיירות עין בוקק

לכל המידע - לחצו כאן  

פתיחת (חלק) מהחופים הציבוריים 20/05/2020

חופי הרחצה במתחם התיירות עין בוקק בתחומה של המועצה אזורית תמר 2020 יפתחו  לקהל הרחב ביום רביעי, 20.05.2020 

שעות פעילות תחנות ההצלה: 07:00-18:00 בשלב ראשון יפתחו החופים הבאים: 

 • חוף מס 2 – נפרד ( לציבור הדתי )

 • חוף מס 3 – חמי זהר

 • חוף מס 8 – עין בוקק דרום

 • חוף מס 9 – עין בוקק מרכז אשת לוט

כללי התנהגות בחוף הים למתרחצים בתקופת משבר הקורונה, על פי הנחיות משרד הבריאות ומשרד הפנים:

 • חובה לעטות מסכה בכל זמן השהות בחוף הים.  

 • יש לשמור על מרחק 2 מטר בין אדם לאדם בחוף הים.

 • יש לשמור על מרחק 2 מטר בין מקבץ אנשים לשני (מקבץ: משפחה גרעינית או קבוצה של עד 6 אנשים).

 • יש להישמע להוראות המצילים והפקחים העירוניים.

הציבור מתבקש להגיע לחופים המוכרזים בשעות הרחצה. מומלץ להימנע מחשיפה ממושכת לשמש, להרבות בשתייה ולמרוח קרם הגנה. **על פתיחת חופים נוספים תבוא הודעה נוספת.

ממשיכים להיות זמינים עבורכם - פעילות המועצה 

בהתאם להנחיות משרד הבריאות, חשוב לנו לעדכן אודות המשך פעילות שירותי המועצה:

 • קבלת קהל במשרדי המועצה יש לתאם מראש עם הגורם הרלוונטי על מנת שלא יהיה עומס/התקהלות:
 1. שני לקוחות על כל נותן שירות
 2. שמירת 2 מטר מהלקוח לנותן השירות
 3. מחיצה פיזית בין הלקוח לנותן השירות
 4. יבוצע מעקב אחר הנכנסים לקבלת השירות
 5. יבוצע ניקוי וחיטוי המשרדים בתדירות גבוהה.
 • כל שירותי המועצה זמינים בכל רגע באמצעות האינטרנט באתר המועצה: מידע ותשלומים מקוונים, טפסים, פניה מקוונת ליצירת קשר ועוד
 • מוקד 106  תמר זמין עבורכם גם בימים אלה בכל שאלה או דיווח בטלפון:08-8000210 (לינק לפניה מקוונת)
 • ביטחון ופיקוח – המחלקה תמשיך לפעול להגברת תחושת הביטחון ותערוך סיורים במרחב הציבורי למנוע ונדליזם ומטרדים ועומדים לרשותכם.
 • נמשיך לעדכן גם בדף הפייסבוק שלנו, מועצה אזורית תמר - היכנסו 
19/05/2020 הודעה לציבור: אישור הסרת מסיכות בכיתות ובמרחב הציבורי עד לסופ"ש


שר הבריאות אדלשטיין החליט: אישור הסרת מסיכות בכיתות ובמרחב הציבורי עד לסוף השבוע.

אדלשטיין: "יש לקחת ברצינות את ההגנה מהקורונה. אבל גל החום עשוי להיות מסוכן בפני עצמו. נוכח המלצות הדרג המקצועי, החלטתי להתיר את הסרת המסיכות כאשר אין התקהלות"


נוכח המלצות הדרג המקצועי, שר הבריאות יולי (יואל) אדלשטיין הנחה הלילה (שני) את מנכ"ל משרדו, משה בר סימן טוב, לחתום על היתר להסרת מסיכות בכיתות הלימוד ובמרחב הציבורי, כל עוד לא נוצרת התקהלות.

"סעיף 3ה(ה) לצו בריאות העם מקנה סמכות למנהל לקבוע תנאים ונסיבות בהם לא תחול חובת עטיית מסכה כאמור. 

בצו שהוציא בר סימן טוב נכתב כי, "מתוקף סמכותי לפי סעיף 20(1) לפקודת בריאות העם, 1940, ולפי סעיף 3ה(ה) לצו בריאות העם, אני קובע כי בתקופה שמיום כ"ה באייר תש"ף (19 במאי 2020) ועד ליום כ"ח באייר תש"ף (22 במאי 2020), לא תחול חובת עטיית מסיכה לתלמידים השוהים בבית הספר וכן למי שנמצא בשטח פתוח או במבנה שאינו ממוזג, למעט בעת התקהלות, וזאת עקב עומס חום קיצוני הצפוי בתאריכים אלו".

עדכון הנחיות 14/05/2020

ההחלטה שהתקבלה היום (חמישי), להחזיר לשגרה מלאה ביום ראשון, וללא הפרדה, את כל מוסדות החינוך בארץ - מעונות, גני הילדים וכל בתי הספר - תחול על רוב מוסדות החינוך. לפי ההחלטה, רק בכמה מוסדות בודדים הלימודים ימשיכו לפעול לפי מתווה הקפסולות, אך הממשלה עדיין לא החליטה באילו יישובים מדובר.

לפי הוראות משרד הבריאות, אלה יהיו מוסדות הפועלים בשכונות שבהן יש תחלואה גבוהה ביחס למספר התושבים, או שקצב התחלואה בהן גבוה במיוחד - שמוגדרות "ערים אדומות". כך, ייתכן שביישוב מסוים חלק מבתי הספר יחזרו לשגרה - וחלק ימשיכו לעבוד על פי מודל הקפסולות. 

על סמך הנתונים האחרונים של משרד הבריאות, שפורסמו ב-10 במאי, אלה יהיו שכונות בערים ובמועצות הבאות: ירושלים, שבה היו 1,174 חולים; בני ברק, שבה 841 חולים; בית שמש, שבה 211 חולים; דיר אל-אסד, שבה 73 חולים; ו- חורה, שבה 130 חולים. ב-1 ביוני עתידה להיערך ישיבה נוספת בין שרי החינוך, הבריאות והאוצר, בשיתוף מרכז השלטון המקומי, שבה יוחלט אם להחזיר את מוסדות החינוך ביישובים אלה לשגרה.

 

פתיחת חדרי הכושר 10/05/2020

הותרה פתיחתם של מכוני כושר וסטודיו לפעילות ספורט או מחול, כך שכמות השוהים המותרת תהיה ביחס של אדם לכל 10 מ"ר (במקום 15) בחדרי הכושר, וביחס של אדם לכל 7 מ"ר בסטודיו.

בהפעלת מקומות אלו יש להקפיד על הכללים שנקבעו לשם שמירה על בריאות הציבור במקום ציבורי.