נוער – "שירת הנוער שיר עתידנו, שיר התחדשות..." ( מילים: שמואל בס)

הנוער, דור העתיד מסמל את משאת הנפש, את הרצון לתת ולהעניק את הטוב ביותר כדי שיזכו לאפשרויות רבות. תפיסתנו היא שחינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי הם מקשה אחת, ועל כן אנו שמים את הדגש על רצף בחינוך תוך התמקדות בעשייה החינוכית לאורך כל היום, בכל הגילאים.

פעילויות החינוך המתקיימות במועצה מתייחסות לעובדה שהרכב האוכלוסייה  בנוי מיישובים קטנים יחסית ופזורים על שטח נרחב. חלק מיישובי המועצה לומדים באותם בתי ספר וחלק מהיישובים לא. איגום המשאבים של החינוך החברתי- ערכי בתיכון והחינוך הבלתי פורמאלי במועצה מקדמים  את תוכניות הליב"ה במרחב הפריפריאלי דבר אשר מייצר יחסי גומלין בין הקהילות השונות - קהילת בית הספר לקהילות היישובים ובקרב האוכלוסיות המגוונות ביישובים עצמם כאשר הדגש הוא פיתוח וחיזוק רצף חינוכי תוך הבניית תכנית פנאי רשותית.

במחלקת הנוער פועלות  תוכניות חינוכיות ערכיות רבות כגון: מוכנות לשירות משמעותי, מנהיגות צעירה ומעורבות חברתית, זהירות בדרכים, מחויבות אישית והתנדבות בקהילה

מוקדי פעילות

פעילות הנוער במועצה מתקיימת ב-3 מוקדיםקיבוץ עין גדי, הר עמשא, יישובי כיכר סדום 

מוקד הר עמשא:

רכז נוער- שאולי קורש

פעילות חוגים לילדים בגילאי א'-ו'

פעילות במועדון נוער

מוקד כיכר סדום:

רכזת נוער- שני עותמי

פעילות מועדונית לגילאי א'-ג'

פעילות במועדון נוער

פעילות תנועתית בהפעלת גרעינרים, מדצי"ם ופעילים


מוקד עין גדי:

מנהלת חינוך חברתי – מיקה להב

מועדונית: גילאי א'-ו'

פעילות מודרכת במועדונית לגילאי א'-ג' בכל ימות השבוע מ14:00-16:30

יום שישי 8:00-12:30

פעילות מועדונית מודרכת לגילאי ד'-ו'

מועדונית פעילה במשך כל חופשות בית הספר על פי תוכנית מיוחדת.

מועדון נוער: גילאי ז'-יב'

פעילות ייחודית על פי שכבות הגיל

פעילות תנועתית בהפעלת גרעינרים, מדצי"ם ופעילים

חוגי ילדים ונוער
שירות משמעותי
תנועות הנוער - האיחוד החקלאי 
השתלמויות והכשרה לנוער 
פעילות בחופשות בתי הספר 
משלחות הנוער