מזה כעשור מתחולל במדינת ישראל מהפך מחשבתי ומעשי שעיקרו שימת דגש על חובת החברה לקדם שוויון זכויות והזדמנויות, ומתן אפשרות הולמת לאנשים עם מוגבלות להשתלב בקהילה בכבוד ובעצמאות מרבית תוך מיצוי מלוא הפוטנציאל הגלום בהם.

בכדי להבטיח את השתלבותם של אנשים עם מוגבלות בישראל, יש להנגיש את כל הסביבה שבה מתנהלים חיינו.

 דינים המסדירים את האחריות והסמכות של השלטון המקומי כלפי התושבים כוללים הוראות בנוגע לנגישות הסביבה והשירות לאנשים עם מוגבלות. ביניהם: חוק התכנון והבנִיה תשכ״ה ־1965 ,חוק רישוי עסקים תשכ״ח־ 1968, חוק הרשויות המקומיות (סידורים לנכים) התשמ״ח ־1988 ועוד.

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ״ח ־1998 מטיל חובה ישירה על הרשויות המקומיות, להנגשת כל המקומות שבאחריותה, וכל השירותים שהיא מספקת, בתוך פרק זמן קצוב. 

הנגישות הנדרשת, היא לכל סוגי המוגבלות.

חובות אלה מאפרשות לאדם עם מוגבלות לממש זכויותיו.

 אין המדובר בחקיקת רווחה אלא בחקיקה שמקורה בזכויות־אדם. 

הנגשת רשות מקומית היא תהליך מורכב, הנוגע למרבית תפקידיה ותחומי הפעילות שלה.

מועצה אזורית תמר, החלה בתהליך הנגשת המבנים, והנגשת מקומות ציבוריים לאנשים עם מוגבלות.

כמועצה שמאחרת תיירים רבים מהארץ ומחו"ל ומתמחה בתיירות מרפה אנו רואים בחשיבות רבה גם את שירותי התיירות, הפנאי והמסחר, והנגשת ההגעה לכל מקום במרחב התיירות, תנועה והתמצאות במרחב התיירות, שימוש והנאה משירות נגיש, קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת מקום או שירות או בקשר אליהם, שימוש במתקנים ובריהוט החוף, והשתתפות בתכניות ובפעילויות המתקיימות בהם, והכול באופן שוויוני, מכובד, עצמאי.

וועדת היגוי לנגישות

במועצה הוקמה ועדת היגוי נגישות מורכב ממנהלי האגפים ברשות, מטרתה המרכזית הינה תכנון ותיאום פנים ארגונית,קביעת מדיניות אחידה לנושא תוך ליווי נותני השירות השונים ולעמידה בדרישות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. הקמת הוועדה בשלב הייזום מהווה צעד ראשון בהטמעת התהליך בארגון. כיום ועדת ההיגוי מתכנסת פעמיים בשנה וכך לייצר מנגנון מסודר של מעקב, עדכון, קבלת החלטות אחידה ומסודרת במסגרת הפרויקט והצגת אחידות כארגון ציבורי נותן השירות. כל זאת, לפי יעדים ומטרות ולוחות זמנים שייקבעו .

חופי רחצה בארץ ים המלח

פרויקט שידרג חופי הרחצה כלל בתוכו את כל כללי נגישות למקומות ציבוריים שאינם בנינים .

כיום בשטח מועצה אזורית תמר קיימים 16 חופי רחצה ציבוריים מונגשים, בהם ניתן  להגיע לכל מקום בחוף, תנועה והתמצאות במרחב התיירות , שימוש והנאה משירות, קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת מקום או שירות או בקשר אליהם, שימוש במתקניהם והשתתפות בתכניות ובפעילויות המתקיימות בהם, והכול באופן שוויוני.

בחוף עין בוקק ובחוף חמי זהר כיסאות גלגלים נגישים לירידה למים כיסא הגלגלים לכניסה למים, מתקפל, נייד ומעניק נגישות ועצמאות מלאה בהנעה והנאה עצמית. הכיסא עשוי מאיכות גבוהה ביותר ומעוצב בנוחות עבור כל אחד, לאנשים עם מוגבלות היושבים בקביעות על כיסא גלגלים והן לאנשים עם צרכים מיוחדים. עיצובו הייחודי של הכיסא, מאפשר ליושבים עליו ליהנות מישיבה נוחה בחוף ובתוך המים. בנוסף בכל חוף רמפת ירידה למים המאפשר ירידה למים בצורה בטוחה ונגישה לכל הציבור ולא רק לאנשים המת ניידים בכסא גלגלים .

אפשרות הכניסה למים לאנשים המניידים בכסא גלגלים מאפשר בילוי משפחתי גם לאלה בלי המוגבלות. ועכשיו הרצון לצאת מהבית לבילוי משפחתי בארץ ים המלח הוא אפשרי בהחלט ונגיש לכל אחד.

רכז נגישות
 תפקידו של רכז הנגישות,  לוודא שכל נושאי האחריות בארגון מודעים לנדרש מהם בנושא ולתת מענה לפניות בנושא.