להכין מפה אינטרטיבית עם נקודות וויז ומידע + חיבור לתחזיתמ זג אוויר

https://buzzit.walla.co.il/blogger/1133

 

לדבר עם סיון על הנושא