מחלקת רכב והיסעים אחראית על שירותי הסעות תלמידים, עובדי הוראה ועובדי מחלקות הרשות ובנוסף ממונה על צי הרכב ברשות, זאת בהתאם לפקודות התעבורה של משרד
התחבורה. לאור הפריסה הגיאוגרפית והמאפיינים הייחודיים של מרחב המועצה אנו רואים חשיבות גדולה בקיום מערך היסעים שירותי, מותאם ואיכותי לטובת קיום הפעילות
החינוכית והחברתית השוטפת באזור.

תחומי אחריות

 • תכנון מערך ההסעות: חינוך, חינוך מיוחד, נוער, מתנ"ס ועובדי מועצה.
 • תפעול שוטף של לו"ז ההסעות על בסיס יומיומי.
 • מענה לתושבים וטיפול בתלונותיהם בנושאים שונים הקשורים להסעות.
 • פיקוח ובקרה על בטיחות בהסעות המועצה ובהסעות שמפעילים קבלני הסעות חיצוניים.
 • פיקוח ובקרת בטיחות על כלי הרכב של המועצה ועל רכבי הסעות תלמידים.
 • קשר רציף עם הורים לילדים בחינוך המיוחד בנושאי הסעות.

ההתחייבויות שלנו !

 • פגישת הכנה עם ועדות החינוך ביישובים בנושא התנהגות תלמידים בהסעות אחת לשנה בחודשאוגוסט (לקראת פתיחת שנת הלימודים).
 • פרסום נוהל הסעות להורים אחת לשנה בחודשאוגוסט (באמצעות מזכירויות היישובים).
 • מענה לפניות תושבים בתוך שלושה ימי עבודה.
 • מענה מיידי לפניות בנוגע לציוד שנשכח בכלי הרכב של המועצה (החזרת הציוד עד יום עבודה בהתאם לתוכנית הנסיעות של הרכב).
 • ביצוע בדיקת בטיחות אחת לחודש לכל רכבי ההסעות של המועצה.