מחלקת הנוער היא גורם מוביל בחינוך הבלתי פורמלי ביישובים. תפקידה לאגם ולתכלל את כלל פעילויות הילדים והנוער בקהילה, תוך יצירת פעילות עשירה, מגוונת ומותאמת ליעדי האגף. הילדים ובני הנוער שלנו הם מקור הצמיחה וההתחדשות באזור. אנו פועלים לבנות מערכת המחנכת בני נוער ערכיים, התורמים לחברה במסגרות התנדבותיות ובשירות משמעותי, מחוברים למקום ורואים בו את עתידם.

תחומי אחריות

  • התוויית תוכניות פעילות בלתי פורמלית לילדים ונוער בהתאם לחזון אגף החינוך ומיפוי צורכי היישובים.
  • שיתוף פעולה עם נציגי הקהילה בתחום החינוך הבלתי פורמלי ביישובים.
  • ליווי פדגוגי של צוותים חינוכיים.
  • מעקב ובקרה אחר יישום תוכניות הפעילות.
  • בנייה והפעלה של תוכניות פעילות ופעילויות שיא בחופשות ובחודשי הקיץ.
  • הפעלת פעילות תנועת הנוער ביישובים.
  • אחריות על משלחות נוער.
  • מענה לפניות תושבים בתחום החינוך הבלתי פורמלי.

ההתחייבויות שלנו


•קיום מפגשים פתוחים עם הקהילה לבניית אסטרטגיה ותוכניות פעילות פעמיים בשנה.
•כתיבת תוכניות פעילות שנתיות עם רכזי הנוער ביישובים ומעקב אחר ביצוען, מדי שנה עד ספטמבר.
•קיום 2 פעילויות שבועיות )לכל הפחות( בכל יישוב בהתאם לתוכנית העבודה השנתית.
•פרסום תוכניות פעילות חודשיות באמצעות מדריכי הנוער בכל יישוב אחת לחודש.
•קיום הדרכות ולמידת עמיתים של צוותי ההדרכה היישוביים אחת לשבועיים.
•פרסום תוכניות פעילות קיץ באמצעות מדריכי הנוער בכל יישוב בתחילת יוני.
•מענה לפניות תושבים בתוך 4 ימי עבודה.