מחלקת בטיחות בעבודה פועלת במסגרת המועצה בכל הקשור לנושאי בטיחות בעבודה, במוסדות המועצה, מוסדות חינוך, בתי ספר וגני ילדים. המחלקה פועלת ליישום סדרי בטיחות בתהליכי העבודה, ביקורות, ביצוע סקרי סיכונים וטיפול בהם.

עיקר תפקיד המחלקה:

  1. ביצוע הדרכה לכל עובדים לפחות פעם בשנה .
  2. ביצוע בדיקות לציוד ואביזרי הרמה על פי החוק .
  3. ניהול וועדת בטיחות וכינוסה 8 פגישות בשנה לפחות .
  4. ביצוע סקר סיכונים במוסדות חינוך על פי הנחיות חוזר מנכ"ל .
  5. ביצוע תחזוקה למתקני משחקים על פי התקן .
  6. הדרכת קבלני חוץ לפני התחלת עבודה כולל רישום .
  7. טיפול בביצוע ביקורות לציוד כיבוי אש על פי הנחיות מכבי אש.

טבלת אנשי קשר - בטיחות בעבודה
שם תפקיד טלפון מייל
אבי זגורי מנהל הבטיחות ורכז נגישות 08-6688925 AviZ@ma-tamar.co.il