המחלקה פועלת לשיפור השירות ולמיתוג המועצה בקרב התושבים, בעלי העסקים והמבקרים במרחב המועצה, וזאת, באמצעות שני כלים מרכזיים: הפעלת מוקד 106 אזורי וניהול המדיה הדיגיטלית. באמצעות המוקד מרוכזות פניות תושבים, עסקים ומבקרים בתחומים שונים הנמצאים באחריות מחלקות המועצה, לרבות תלונות בנוגע למטרדים ומפגעים, והוא מהווה כתובת מעודכנת, זמינה ומהירה לטיפול בהן. מעבר לתפקידו של המוקד ב"צמצום המרחק" בין מקבלי השירות לבין המועצה הוא משמש גם ככלי ניהולי לייעול תהליכי העבודה ולהקטנת משך זמני הטיפול, זאת במקביל לתיעוד, מעקב ובקרה שוטפים אחר קצב ורמת הטיפול בפניות ובתלונות.

המוקד שואף לתת מענה 24/7 לכלל הפונים. הפניות מתקבלות באמצעות הטלפון, האפליקציה הרשותית, אתר אינטרנט, ווצ'אפ ישיר ועמוד הפייסבוק של המועצה. הפניות מתועדות במערכת ומופנות לטיפול המחלקה הרלוונטית תוך משלוח פרטי הפניה לגורם המטפל בשטח. הפונה מקבל מסרון עם פתיחת הפניה ובסיום הטיפול. במידה וקיים עיכוב במתן המענה נשלח לפונה מכתב רשמי מטעם המועצה. במסגרת ניהול המדיה הדיגיטלית מספקת המחלקה מידע עדכני לציבור גם באמצעות אתר האינטרנט, עמוד הפייסבוק של המועצה, באמצעות האפליקציה הרשותית וכן דרך תפוצת מיילים לתושבים. כל זאת תוך חתירה מתמדת לשיפור נגישות המידע בעבור התושבים, התיירים ובעלי העסקים.

מוקד 106 תמר
08-8000210
סופי בזנר
מנהלת מוקד 106
08-6688860
סיון טויטו
מנהלת מדיה דיגיטלית