מועדי פינוי אשפה/גזם/מחזור

עין חצבה

נאות הכיכר

עין תמר

נווה זוהר

עין גדי

הר עמשא

פינוי גזם

לפי קריאה

יום חמישי

יום חמישי

יום רביעי

יום שלישי

מזכיר היישוב מתאם מועד הגעה לפינוי

 

פינוי אשפה בדחס

 

ימי שני וחמישי

ימי שני וחמישי

 

 ימי ראשון, רביעי וחמישי

יום חמישי

פינוי אשפה מוטמנים

ימי שני, רביעי ושישי

ימי שני ורביעי

ימי שני ורביעי

ימי ראשון, רביעי ושישי.

ימי ראשון, שלישי וחמישי

 

פינוי פסולת גושית / גרוטאות

לפי קריאה

יום חמישי

יום חמישי

יום רביעי

יום שלישי

מזכיר היישוב מתאם מועד הגעה לפינוי.

פינת עמדת מחזור ביישובים

פינוי עמדות המחזור ביישובים מתבצע אחת לרבעון ו/או לפי צורך