היחידה לביקורת פנימית ופניות הציבור מקיימת ביקורת פנימית להערכת תפקודה של המועצה על פי הוראות החוק, תקני השירות הציבורי, המשפט המוניציפאלי, הצווים והנהלים המאושרים התקפים במועצה וכן על
פי כללי מִנהל תקינים.

תחומי אחריות

  • הפקת דו"חות ביקורת בנושאים שונים הקשורים ליחידות המועצה ולגופי הסמך.
  • מעקב אחר יישום המלצות דו"חות הביקורת ותיקון הממצאים.
  • טיפול בתלונות של אזרחים ותושבים לנציב תלונות הציבור.
  • במקרים של טיפול מתמשך הפונה יעודכן בכל 21 יום לגבי סטטוס הטיפול בתלונה.

ההתחייבויות שלנו
•מענה ראשוני לתלונות ציבור בתוך 7 ימי עבודה.
•מענה מפורט לתלונות ציבור בתוך 14 ימי עבודה.