תפקידים ורשימת ועדות המועצה

ועדת הנהלה וכספים - ועדת חובה

 

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר

דב ליטבינוף

מועצה

סגנית ומ"מ יו"ר המועצה

רותי קפלן

עין חצבה

חבר (נבחר)

יריב קיטה

עין גדי

חברה (נבחרת)

שירן תעסה

הר עמשא

חברה (נבחרת)

עופרה שוורץ

נאות הכיכר

מנכ"ל (עובד)

יובל מסילתי

מועצה

מזכיר (עובד)

יעקב אקריש

מועצה

 

מליאת הועדה לתכנון ובנייה - ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר

דב ליטבינוף

מועצה

נבחרים

כל חברי מליאת המועצה

 

 

ועדת המשנה המקומית לתכנון ובנייה - ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר

דב ליטבינוף

מועצה

ממלאת מקום יו"ר (נבחרת)

שירן תעסה

הר עמשא

חברה (נבחרת)

רותי קפלן

עין חצבה

חברה (נבחרת)

ג'ני אבן

עין תמר

חבר (נבחר)

יריב קיטה

עין גדי

חבר (נבחר)

נמרוד הקר

עין גדי

חברה (נבחרת)

עופרה שוורץ

נאות הכיכר

 

ועדת הנחות לענייני ארנונה - ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר (נבחרת)

יריב קיטה

עין גדי

חבר (נבחר)

אבנר (נרי) אראלי

עין גדי

גזבר (עובד)

יובל מסילתי

מועצה

מנהלת מח' שירותים חברתיים (עובדת)

אושרית מזוז

מועצה

יועצת משפטית

 

מועצה

 

ועדה חקלאית - ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר (נבחרת)

קורין תויתו

נאות הכיכר

חבר (נבחר)

אבנר (נרי) אראלי

עין גדי

חברה (נבחרת)

ג'ני אבן

עין תמר

חבר (עובד)

דודי קדוש

מועצה

 

מרכזי משק

 

 

ועדת ביקורת - ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר (נבחר)

נמרוד הקר

עין גדי

חברה (נבחרת)

ג'ני אבן

עין תמר

חברה (נבחרת)

קורין תויתו

נאות הכיכר

 

ועדה לאיכות הסביבה- ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר (נבחר)

אבנר (נרי) אראלי

עין גדי

חברה (נבחרת)

קורין תויתו

נאות הכיכר

חברה (נבחרת)

עופרה שוורץ

נאות הכיכר

חבר (נבחר)

דוד הראל

נווה זוהר

חבר (נציג)

אביגיל אלון

רט"ג

חברה (נציגת הגנ"ס)

איילה גובר אברהמי

יח"ס

חבר (נציג)

הראל בן שחר

עין תמר

חבר (עובד)

אבי כהן

מועצה

משקיף (נציג התעשייה)

מיטל לאון

מי"ה

חבר (נציג התעשייה)

נדב טל

אקו – פיס ישראל

 

ועדה לשימור אתרים - ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר (נבחר)

דב ליטבינוף

 

חבר (נבחר)

אבנר (נרי) אראלי

עין גדי

חברה (נבחרת)

שירן תעסה

הר עמשא

חבר (נבחר)

דוד הראל

נווה זוהר

מהנדס המועצה (עובד)

גיא דוננפלד

מועצה

 

ועדה למאבק בנגע הסמים – ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר  (נבחרת)  

שירן תעסה

הר עמשא

חברה (נבחרת)

עופרה שוורץ

נאות הכיכר

חבר (נבחר)

דוד הראל

נווה זוהר

חברה מנהלת מח' שירותים חברתיים (עובדת)

אושרית מזוז

מועצה

 

ועדה להנצחת זכרם של נפגעי טרור – ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר  (נבחרת)  

דוד הראל

נווה זוהר

חברה (נבחרת)

ג'ני אבן

עין תמר

חברה (נבחרת)

קורין תויתו

נאות הכיכר

חברה  מנהלת מח' שירותים חברתיים (עובדת)

אושרית מזוז

מועצה

 

ועדת מכרזים מועצה – ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר (נבחרת)

רותי קפלן

עין חצבה

חבר (נבחר)

נמרוד הקר

עין גדי

חברה (נבחרת)

ג'ני אבן

עין תמר

 

ועדת מלגות - ועדת רשות

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר (נבחרת)

רותי קפלן

עין חצבה

חבר (נבחר)

נמרוד הקר

עין גדי

חבר (עובד)

ניר ונגר

מועצה

חברה (נציגה)

איה סגל

עין תמר

חבר (נציג)

אסף סבג

עין גדי

חברה (עובדת)

סימה שוורץ

מועצה

חבר/ה (עובד/ת)

בר וידל

מועצה

 

ועדת חינוך - ועדת רשות

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר (נבחרת)

ג'ני אבן

עין תמר

חברה (נבחרת)

עופרה שוורץ

נאות הכיכר

חבר (נבחר)

נמרוד הקר

עין גדי

חבר (עובד)

חזי שגיב

מועצה

חברה (עובדת)

ענת בוסקילה

מועצה

חבר (עובד)

אביב שקד

נוער כיכר

חבר (עובד)

אייל קידר

מנהל בי"ס יסודי

חבר (עובד)

בן אראלי

מנהל בי"ס תיכון

חברה (נציגה)

דליה זגורי

נאות הכיכר

חברה (עובדת)

סימה שוורץ

מועצה

חברה (נציגה)

עידית הקר

עין גדי

חברה (נציגה)

ענבל גיל

נאות הכיכר

חברה (נציגה)

רויטל סבג

עין גדי

חבר (עובד)

רונן ארליך

נוער עין גדי

חברה (נציגה)

רקפת דור

עין תמר

חבר (נציג)

שאולי קורש

הר עמשא

חברה (עובדת)

תמי מאירי

בית הספר תמר

חברה (עובדת)

תמי מסלם

מועצה

 

ועדת בחינה -ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

חברה (נציגה)

איריס בן דוד

עין תמר

חבר (נציג)

אנדריי בוסקילה

עין גדי

בכל ועדה יישב רק נציג ציבור אחד מבין שניהם על פי בחירת המועצה.

 

ועדת מל"ח - ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר (נבחר)

דב ליטבינוף

מועצה

חבר ראש מטה החירום הרשותי (עובד)

יובל מסילתי

מועצה

חבר יו"ר פס"ח ואוכלוסייה (עובד)

ניר ונגר

מועצה

חברה ראש מכלול חינוך וקהילה

ענת בוסקילה

מועצה

חברה ראש מכלול כ"א ועובדים זרים (עובדת)

איילה בורבא

מועצה

חברה ראש מכלול דוברות (עובדת)

עופרה גזית

מועצה

חברה ראש מכלול מידע לציבור ומוקד 106 (עובדת)

סיון טויטו

מועצה

חבר סגן ראש מכלול הנדסה ותשתיות (עובד)

יובל גולדמן

מועצה

חבר ראש מכלול חקלאות (עובד)

דודי קדוש

מועצה

חברה מחזיקת תיק רווחה (עובדת)

אושרית מזוז

מועצה

חבר מחזיק תיק פס"ח (עובד)

אבי זגורי

מועצה

חבר סגן ראש מכלול תפעול ולוגיסטיקה (עובד)

מאור בן דוד

מועצה

חבר ראש מכלול תפעול ולוגיסטיקה (עובד)

אבי כהן

מועצה

חברה נציגת יח"ס בוועדת מל"ח

אורלי מילר

יח"ס

חבר מחזיק תיק מים וביוב (עובד)

ניר כהן

מועצה

חבר מחזיק תיק תברואה איכה"ס (עובד)

רז לוגסי

מועצה

חברה מחזיקת תיק בריאות (עובדת)

סיגלית שקד

מועצה

חבר מחזיק תיק משכ"ל ומזון (עובד)

סמי דדון

מועצה

חבר  ראש מכלול בטחון וקב"ט (עובד)

בני בן שושן

מועצה

חבר ראש מכלול הנדסה ובינוי (עובד)

 

מועצה

חבר ראש מכלול תיירות (עובד)

אלעד אלמוג

מועצה

ראש תחום חירום, בטיחות וביטחון מי"ה מתוקף תפקידו

 

מי"ה

סגן ראש מכלול כ"א ועובדים זרים (עובד)

דוד איתן

מועצה

מזכירת מטה החירום (עובדת)

יוליה זוהר

מועצה

נציגי גורמי חוץ כב"א, מד"א, משטרת ישראל, מתוקף תפקידם

 

 

נציג התאחדות בתי המלון

אודי זיכרמן

 

 

ועדת ערר לענייני ארנונה שליד המועצה האזורית תמר - ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר (נציג)  

יהושע פקס

הר עמשא

חברה נציגה)

נעמה ורמוט

עין תמר

חבר (נציג)

דוד שיין

הר עמשא

חבר (נציג)

גיא קפלן

עין חצבה

 

ועדת רכש ובלאי - ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר ס. גזבר (עובד)

עידן שילמן

מועצה

רכזת חוגים (עובדת)

בר וידל

מועצה

מנהל מח' רכש (עובדת)

גלית עמרם

מועצה

יועמ"ש (חברה)

מורן יצחקי

מועצה

 

ועדת השקעות – ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר  מנכ"ל ומנהל כספים (עובד)  

יובל מסילתי

מועצה

חבר מהנדס המועצה (עובד)

 

מועצה

חבר סגן גזבר (עובד)

עידן שילמן

מועצה

 

חכ"ל חבל ים המלח - דירקטוריון

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר  (נבחר)

דב ליטבינוף

מועצה

דירקטור  (נבחר)

רותי קפלן

עין חצבה

דירקטור  (עובד)

יובל מסילתי

מועצה

דירקטור (עובד)

 

מועצה

דירקטור (נציג)

כוכי אבני (בכפוף לאישור משרד הפנים)

עין תמר

דירקטורית (נציגה)

שלי חברון

נאות הכיכר

 

אפעה תשתיות איכות הסביבה - דירקטוריון

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר (נבחר )

דב ליטבינוף

מועצה

דירקטור (נבחרת)

יריב קיטה

עין גדי

דירקטור (עובד)

יובל מסילתי

מועצה

דירקטור (עובד)

 

מועצה

דירקטורית (נציגה)

לילך דמתי

עין תמר

דירקטורית (נציגה)

 

 

דירקטור מטעם אמניר

ערן ספיר

 

דירקטור מטעם אמניר

עילי ליבני

 

 

מעיינות זוהר – דירקטוריון

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר (נבחר)

דב ליטבינוף

מועצה

דירקטור (נבחרת)

שירן תעסה

הר עמשא

דירקטור (עובד)

יובל מסילתי

מועצה

דירקטור (עובד)

אבי כהן

מועצה

דירקטורית (נציגה)

 

 

דירקטור (נציג)

אשר סויסה

נאות הכיכר

 

ועד מנהל עמותת תמרית

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר (נבחר)

דב ליטבינוף

מועצה

דירקטורית (נבחרת)

ג'ני אבן

עין תמר

דירקטור (עובד)

יובל מסילתי

מועצה

דירקטורית (עובדת)

עפרה גזית

מועצה

דירקטורית  (נציגה)

רותי ליאור

עין גדי

דירקטורית (נציגה)

איריס בן דוד

עין תמר

 

ועד מנהל עמותת מכון המחקר

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר (נבחר)

דב ליטבינוף

מועצה

דירקטורית (נבחרת)

עופרה שוורץ

נאות הכיכר

דירקטור (עובד)

יובל מסילתי

מועצה

דירקטורית (עובד)

עפרה גזית

מועצה

דירקטורית  (נציגה)

נועה גורדון

עין תמר

דירקטור (נציג)

אשר סויסה

נאות הכיכר