פרוטוקלים ועדות המועצה 

תפקידים ורשימת ועדות המועצה

מליאת המועצה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

ראש  המועצה

ניר ונגר

 

חברה

שירן תעסה

הר עמשא

חבר

יריב קיטה

עין גדי

חברה

עפרה שוורץ

נאות הכיכר

חברה

קורין תויתו

נאות הכיכר

חבר

דוד הראל

נווה זוהר

חבר

נמרוד הקר

עין גדי

חבר

אבנר (נרי) אראלי

עין גדי

חברה

ג'ני אבן

עין תמר

 

ועדת הנהלה וכספים - ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר

ניר ונגר

 

חבר (נבחר)

יריב קיטה

עין גדי

חברה (נבחרת)

שירן תעסה

הר עמשא

חברה (נבחרת)

עופרה שוורץ

נאות הכיכר

חבר  (עובד)

יובל מסילתי

מועצה

 

 

מליאת הועדה לתכנון ובנייה - ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר  

ניר ונגר

 

נבחרים

כל חברי מליאת המועצה

 

 

ועדת המשנה המקומית לתכנון ובנייה - ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר

ניר ונגר

 

מ"מ יו"ר (נבחרת)

שירן תעסה

הר עמשא

חברה (נבחרת)

ג'ני אבן

עין תמר

חבר (נבחר)

יריב קיטה

עין גדי

חבר (נבחר)

נמרוד הקר

עין גדי

חברה (נבחרת)

עופרה שוורץ

נאות הכיכר

 

ועדת הנחות לענייני ארנונה - ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר (נבחר)

יריב קיטה

עין גדי

חבר (נבחר)

אבנר (נרי) אראלי

עין גדי

חבר (עובד)

יובל מסילתי

מועצה

חברה (עובדת)

אושרית מזוז

מועצה

יועצת משפטית

 

מועצה

 

ועדה חקלאית - ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר (נבחרת)

קורין תויתו

נאות הכיכר

חבר (נבחר)

אבנר (נרי) אראלי

עין גדי

חברה (נבחרת)

ג'ני אבן

עין תמר

חבר (עובד)

דודי קדוש

מועצה

 

מרכזי משק

 

 

ועדת ביקורת - ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר (נבחר)

נמרוד הקר

עין גדי

חברה (נבחרת)

ג'ני אבן

עין תמר

חברה (נבחרת)

קורין תויתו

נאות הכיכר

 

ועדה לאיכות הסביבה- ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר (נבחר)

אבנר (נרי) אראלי

עין גדי

חברה (נבחרת)

קורין תויתו

נאות הכיכר

חברה (נבחרת)

עופרה שוורץ

נאות הכיכר

חבר (נבחר)

דוד הראל

נווה זוהר

חברה (נציגה)

אביגיל אלון

רט"ג

חברה (נציגת הגנ"ס)

איילה גובר אברהמי

יח"ס

חבר (נציג)

הראל בן שחר

עין תמר

חבר (עובד)

אבי כהן

עובד מועצה

משקיפה (נציגת התעשייה)

מיטל לאון

מי"ה

חבר (נציג התעשייה)

נדב טל

אקו – פיס ישראל

 

ועדה לשימור אתרים - ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר

ניר ונגר

 

חבר (נבחר)

אבנר (נרי) אראלי

עין גדי

חברה (נבחרת)

שירן תעסה

הר עמשא

חבר (נבחר)

דוד הראל

נווה זוהר

חבר (עובד)

מהנדס המועצה

מועצה

 

ועדה למאבק בנגע הסמים – ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר  (נבחרת)  

שירן תעסה

הר עמשא

חברה (נבחרת)

עופרה שוורץ

נאות הכיכר

חבר (נבחר)

דוד הראל

נווה זוהר

חברה (עובדת)

אושרית מזוז

מועצה

 

ועדה להנצחת זכרם של נפגעי טרור – ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר  (נבחר)  

דוד הראל

נווה זוהר

חברה (נבחרת)

ג'ני אבן

עין תמר

חברה (נבחרת)

קורין תויתו

נאות הכיכר

חברה  (עובדת)

אושרית מזוז

מועצה

 

ועדת מכרזים מועצה – ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר (נבחר)

יריב קיטה

עין גדי

חבר (נבחר)

נמרוד הקר

עין גדי

חברה (נבחרת)

ג'ני אבן

עין תמר

 

ועדת מלגות - ועדת רשות

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר

ניר ונגר

 

חבר (נבחר)

נמרוד הקר

עין גדי

חבר (עובד)

ניר ונגר

מועצה

חברה (נציגה)

איה סגל

עין תמר

חבר (נציג)

אסף סבג

עין גדי

חברה (עובדת)

סימה שוורץ

מועצה

 

ועדת חינוך - ועדת רשות

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר (נבחרת)

ג'ני אבן

עין תמר

חברה (נבחרת)

עופרה שוורץ

נאות הכיכר

חבר (נבחר)

נמרוד הקר

עין גדי

חבר (עובד)

 

עובד מועצה

חברה (עובדת)

ענת בוסקילה

עובד מועצה

חבר (עובד)

אביב שקד

נוער כיכר

חבר (עובד)

 

מנהל בי"ס יסודי

חבר (עובד)

בן אראלי

מנהל בי"ס תיכון

חברה (נציגה)

דליה זגורי

נאות הכיכר

חברה (עובדת)

סימה שוורץ

מועצה

חברה (נציגה)

עידית הקר

עין גדי

חברה (נציגה)

ענבל גיל

נאות הכיכר

חברה (נציגה)

רביטל סבג

עין גדי

חבר (עובד)

רונן ארליך

נוער עין גדי

חברה (נציגה)

רקפת דור

עין תמר

חבר (נציג)

שאולי קורש

הר עמשא

חברה (עובדת)

תמי מאירי

בית הספר תמר

חברה (עובדת)

תמי מסלם

עובד מועצה

 

ועדת בחינה -ועדת חובה (נציגי ציבור)

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

חברה (נציגה)

איריס בן דוד

עין תמר

חבר (נציג)

אנדריי בוסקילה

עין גדי

בכל ועדה יישב רק נציג ציבור אחד מבין שניהם על פי בחירת המועצה.

 

ועדת מל"ח - ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר

ניר ונגר

עובד מועצה

חבר ראש מטה החירום הרשותי (עובד)

יובל מסילתי

עובד מועצה

חבר יו"ר פס"ח ואוכלוסייה (עובד)

ניר ונגר

עובד מועצה

חברה ראש מכלול חינוך וקהילה

ענת בוסקילה

עובד מועצה

חברה ראש מכלול כ"א ועובדים זרים (עובדת)

איילה בורבא

עובד מועצה

חברה ראש מכלול דוברות (עובדת)

עופרה גזית

עובד מועצה

חברה ראש מכלול מידע לציבור ומוקד 106 (עובדת)

סיון טויטו

עובד מועצה

חבר סגן ראש מכלול הנדסה ותשתיות (עובד)

יובל גולדמן

עובד מועצה

חבר ראש מכלול חקלאות (עובד)

דודי קדוש

עובד מועצה

חברה מחזיקת תיק רווחה (עובדת)

אושרית מזוז

עובד מועצה

חבר מחזיק תיק פס"ח (עובד)

אבי זגורי

עובד מועצה

חבר סגן ראש מכלול תפעול ולוגיסטיקה (עובד)

מאור בן דוד

עובד מועצה

חבר ראש מכלול תפעול ולוגיסטיקה (עובד)

אבי כהן

עובד מועצה

חברה נציגת יח"ס בוועדת מל"ח

אורלי מילר

יח"ס

חבר מחזיק תיק מים וביוב (עובד)

ניר כהן

עובד מועצה

חבר מחזיק תיק תברואה איכה"ס (עובד)

רז לוגסי

עובד מועצה

חברה מחזיקת תיק בריאות (עובדת)

סיגלית שקד

עובד מועצה

חבר מחזיק תיק משכ"ל ומזון (עובד)

סמי דדון

עובד מועצה

חבר  ראש מכלול בטחון וקב"ט (עובד)

בני בן שושן

עובד מועצה

חבר ראש מכלול הנדסה ובינוי (עובד)

מהנדס המועצה

עובד מועצה

חבר ראש מכלול תיירות (עובד)

ד"ר אלעד אלמוג

עובד מועצה

ראש תחום חירום, בטיחות וביטחון מי"ה מתוקף תפקידו

 

מי"ה

סגן ראש מכלול כ"א ועובדים זרים (עובד)

רונית היימן

עובד מועצה

מזכירת מטה החירום (עובדת)

יוליה זוהר

עובד מועצה

נציגי גורמי חוץ כב"א, מד"א, משטרת ישראל, מתוקף תפקידם

 

 

נציג התאחדות בתי המלון

אודי זיכרמן

 

 

ועדת ערר לענייני ארנונה שליד המועצה האזורית תמר - ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר (נציג)  

עו"ד יהושע פקס

הר עמשא

חברה נציגה)

נעמה ורמוט

עין תמר

חבר (נציג)

דוד שיין

הר עמשא

 

ועדת רכש ובלאי - ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר (עובד)

עידן שילמן

עובד מועצה

חבר (עובד)

ניר ונגר

עובד מועצה

חברה (עובדת)

עו"ד גלית עמרם

עובד מועצה

יועמ"ש (חברה)

מורן יצחקי

עובד מועצה

 

ועדת השקעות – ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר (עובד)  

יובל מסילתי

עובד מועצה

חבר (עובד)

מהנדס המועצה

עובד מועצה

חבר (עובד)

עידן שילמן

עובד מועצה