נושא התקשרות שם הספק הנבחר מועד החלטה קבצים
התקשרות עם ספק יחיד  ווב מדיה 14/04/2019

חוות דעת מקצועית

רכישת מדיה 

שירותי קידום בדיגיטל 

טכנולוגיית ניטור במחלקת מים וביוב חברת קנדו  18/06/2019

אפשרות להגשת הסתייגות

חוות דעת מקצועית