נושא התקשרות שם הספק הנבחר מועד החלטה קבצים
התקשרות עם ספק יחיד  ווב מדיה 14/04/2019

חוות דעת מקצועית

רכישת מדיה 

שירותי קידום בדיגיטל 

טכנולוגיית ניטור במחלקת מים וביוב חברת קנדו  18/06/2019

אפשרות להגשת הסתייגות

חוות דעת מקצועית 

מערכת מידע גיאוגרפית GIS  Environmental Systems Research 02/10/19

התקשרות עם ספק יחיד

אישור התקשרות ספק יחיד