"התו הסגול לקבלת קהל" מיועד לבתי עסק וחנויות שמעוניינים לפתוח לקבלת קהל. יש להגיש הצהרה לרשות המקומית לפיה בית העסק עומד בתנאים הבאים:

 • מינוי ממונה שיהיה אחראי על שמירת הכללים
 • בטרם כניסה למקום העסק יש לשאול את הנכנסים את השאלות הבאות:
 1. האם אתה משתעל ?
 2. האם חום גופך 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום בשבוע האחרון?
 3. האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
 • תשובה חיובית על כל אחת מהשאלות הללו, למעט מי שמשתעל בשל מצב כרוני, לא תותר כניסתו לבית העסק.
 • ביצוע מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים לבית העסק. לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.
 • הקפדה על שמירת מרחק של 2 מטר לפחות בין השוהים במקום. לשם כך יש לסמן מקומות לעמידה באזור הקופות ובאזור שיש תורים ולהציב שילוט בנושא.
 • הגבלת מספר הנכנסים לחנות כך שלא יהיו יותר מ-2 לקוחות בו זמנית בחנות או 2 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה.
 • בחנות שגודלה מעל 100 מ״ר יכולים לשהות 4 אנשים לכל קופה רושמת פעילה.
 • הקפדה על שמירת כללי היגיינה במקום העסק לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים באופן תדיר.
 • למקם מחיצה בדלפק העסק בין המוכר ללקוח.
 • לשבץ את אותה קבוצת עובדים יחד באותה המשמרת ככל האפשר.

כולל ספרת ביקורת

כולל ספרת ביקורת

כולל ספרת ביקורת

תפקיד * שדה חובה

סוג העסק * שדה חובה

1. אני מצהיר כי המקום או העסק עומד בתנאים המפורטים בתקנה 5(ב)(2א)(א) / בתקנה 5(ב)(2א) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), התש"ף.

2. אני מודע לחובתי לקיום התנאים האמורים במקום או בעסק לטובת שמירה על בריאות הציבור.

Browser not supported

לפרטים נוספים אודות התו הסגול - הקליקו