רקע כללי:

לידיעתכם, הסבירות לאי תקינותם של מדי מים עד גיל חמש שנים - נמוכה ביותר.

 • בדיקת מד המים מבוצעת במבדקה שאושרה ע"י מנהל הרשות הממשלתית למים וביוב.
 • משך הזמן לטיפול בבדיקת מדמים הינו חודש עד חודשיים.
 • עם קבלת תשובת המבדקה, הנושא יטופל ע"פ ממצאי הבדיקה, כדלקמן:
  • מד תקין- יישלח ללקוח מכתב תשובה עם ממצאי הבדיקה.
  • מד שאינו תקין- א.תשלום הוצאות בדיקת מד המים יוחזרו ללקוח.
  • ב. ייבחנו כמויות המים אשר נצרכו בנכס, ובהתאם לממצאים ישלח מכתב המפרט את אופן הטיפול וחישוב החיובים.

דברי הסבר:

יש למלא את הטופס לאחר שיבוצעו הבדיקות הבאות:

 • במידה וחויבת בהערכות צריכה בתקופות קודמות וכעת נרשמה צריכה גבוהה לפי קריאה מהשטח, ייתכן וההערכות תקופות קודמות היו נמוכות ולכן נוצרה צריכה גבוהה. במקרה כזה יש לפנות למחלקת השירות במועצה.
 • יש לשלול מאפייני נזילה סמויה על ידי סגירת כל הברזים בנכס ובדיקה אם ה"פרפר" המרכזי במונה המים ממשיך להסתובב.
 • במידה וישנה נזילה, יש להזמין שרברב מוסמך לאיתור ותיקון הנזילה. לאחר תיקון הנזילה, יש להגיש למשרדי המועצהטופס בקשה להקלה בגין נזילה בצירוף אסמכתא על תיקון הנזילה.
 • יש לשלם במזומן או בכרטיס אשראי בלבד בעבור בדיקת מד מים.
 • יש לציין על גבי הטופס מספר מד וקריאת מונה עדכנית ליום הבקשה.

להורדת הטופס לחץ כאן

 

1
פרטי הפניה
2
פרטי הבקשה

מבקש לשלוח את מד המים שברשותי למבדקה לצורך בדיקת תקינותו.

אני מצהיר בזאת, שבצעתי את בדיקתי ומצאתי כי לא קיימת נזילה נראית לעין ברשת הפרטית.

Browser not supported