רקע כללי:

לידיעתכם, הסבירות לאי תקינותם של מדי מים עד גיל חמש שנים - נמוכה ביותר.

 • בדיקת מד המים מבוצעת במבדקה שאושרה ע"י מנהל הרשות הממשלתית למים וביוב.
 • משך הזמן לטיפול בבדיקת מדמים הינו חודש עד חודשיים.
 • עם קבלת תשובת המבדקה, הנושא יטופל ע"פ ממצאי הבדיקה, כדלקמן:
  • מד תקין- יישלח ללקוח מכתב תשובה עם ממצאי הבדיקה.
  • מד שאינו תקין- א.תשלום הוצאות בדיקת מד המים יוחזרו ללקוח.
  • ב. ייבחנו כמויות המים אשר נצרכו בנכס, ובהתאם לממצאים ישלח מכתב המפרט את אופן הטיפול וחישוב החיובים.

דברי הסבר:

יש למלא את הטופס לאחר שיבוצעו הבדיקות הבאות:

 • במידה וחויבת בהערכות צריכה בתקופות קודמות וכעת נרשמה צריכה גבוהה לפי קריאה מהשטח, ייתכן וההערכות תקופות קודמות היו נמוכות ולכן נוצרה צריכה גבוהה. במקרה כזה יש לפנות למחלקת השירות במועצה.
 • יש לשלול מאפייני נזילה סמויה על ידי סגירת כל הברזים בנכס ובדיקה אם ה"פרפר" המרכזי במונה המים ממשיך להסתובב.
 • במידה וישנה נזילה, יש להזמין שרברב מוסמך לאיתור ותיקון הנזילה. לאחר תיקון הנזילה, יש להגיש למשרדי המועצהטופס בקשה להקלה בגין נזילה בצירוף אסמכתא על תיקון הנזילה.
 • יש לשלם במזומן או בכרטיס אשראי בלבד בעבור בדיקת מד מים.
 • יש לציין על גבי הטופס מספר מד וקריאת מונה עדכנית ליום הבקשה.

להורדת הטופס לחץ כאן

 

1
פרטי הפניה
2
פרטי הבקשה

מבקש לשלוח את מד המים שברשותי למבדקה לצורך בדיקת תקינותו.

אני מצהיר בזאת, שבצעתי את בדיקתי ומצאתי כי לא קיימת נזילה נראית לעין ברשת הפרטית.

אבקש לקבל מסמך אישור בגין אי צריכה/שימוש במים בנכס בתקופה שצוינה לעיל. * שדה חובה

Browser not supported