היחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי והועדה להגנת הסביבה

  1. היחידה להגנת הסביבה היא גוף חיצוני משותף לרשויות ערד ,ירוחם ותמר ופועל ממשרדיו בעריית ערד. היחידה מסייעת לכל אגפי המועצה בתחומי פעילות איכות הסביבה ובמסגרת הסמכויות שהוענקו לו על פי חוק .

  2. הועדה להגנת הסביבה "תמר" קיימת מאז שנת 2002 והיא משמשת כפורום ציבורי לדיון והעלאת בעיות והצעת פתרונות עבור נושאים סביבתיים המועלים על ידי תושבי המועצה. בין היתר הוועדה עוסקת בתחומים הבאים: שמירה על איכות המים והאוויר, קידום הטיפול בנושא הבולעניים, הגברת מחזור וקידום הטיפול במטרד הזבובים והיתושים. עבודות הוועדה מתבצעת בשיתוף פעולה עם אגף התפעול.

יחידה כלכלית ויזמות

היחידה לפיתוח כלכלי התיישבותי, פועלת במסגרת המועצה האזורית תמר. במהלך העבודה, פותח מודל עבודה ייחודי הנותן מענה ליזמים ובעלי עסקים עצמאיים, להנהלות היישובים ולמחלקות המועצה. היחידה שמה לה למטרה לפתח את הפעילות הכלכלית באזור באמצעות עסקים קטנים ובינוניים במגוון תחומים.

משק לשעת חירום (מל"ח)

הרשות המקומית מופקדת לבצע בשעת חירום, כבזמן רגיעה, את כל התפקידים והמשימות הדרושים להבטחת אספקת השירותים לאוכלוסייה אשר בתחומה, וכן היא נדרשת לסייע ככל יכולתה לכוחות הביטחון וההצלה במאמץ להצלת חיים. בהיותה גורם המצוי בקשר ישיר עם האוכלוסייה, מהווה הרשות גורם מרכזי לטיפול באירועי חירום בעתות רגיעה ובזמן מלחמה, ובה מתקיימת נקודת המפגש של כלל ארגוני החירום וגופי הסמכות הממלכתיים הרלוונטיים. תפקידו של מטה החירום הרשותי הינו הכנת הרשות והאוכלוסייה לשעת חירום, במטרה לשפר את יכולת הרשות להציל חיי אדם ולצמצם פגיעות פיזיות ונפשיות במצבים אלה.

מחלקת חקלאות

תחומי אחריות המחלקה כוללים: פיתוח אמצעי ייצור (קרקע ומים), ייצוג וליווי חקלאי המועצה (בין היתר באמצעות פעילות לגיוס מענקי מדינה), תמיכה בקליטת משפחות חקלאיות חדשות בסיוע מדריכים חקלאיים, פעילות לשמירה על קריטריונים להקצאת עובדים זרים, למתן מענה בתחום המחקר היישומי למחלות, מזיקים ובעיות אגרוטכניות בתחומי הגידול השונים, לפיתוח קרקע, פיתוח מקורות מים ושמירה על מכסות, ייצוג בגופים וארגונים שונים, ייצוג ושמירה על מכסות עובדים זרים, טיפול בנזקי חקלאות, שמירה על אינטרסים חקלאיים במענקים והלוואות להשקעות, סיוע בהלוואות ממועצת הצמחים, פינוי וטיפול בפסולת חקלאית ירוקה ופלסטיק ועבודה על חדשנות בחקלאות לטובת בידול המוצר כבעל ערך כלכלי מחדש. מחלקת החקלאות אחראית גם על תחנת הניסיונות בכיכר סדום, העוסקת במחקרים יישומיים בתחום החקלאות בדגש על צרכי חקלאי כיכר סדום, ונותנת מענים בתחומים של הגנת הצומח, פיתוח ידע חקלאי והנגשתו לחקלאים. התחנה פעולת כחלק ממרכז למחקר ופיתוח (מו"פ) ערבה תיכונה וצפונית, ומשאביה מבוססים על מימון משרד החקלאות, המדען הראשי וקק"ל, בסיוע המועצה האזורית תמר. פעילות התחנה כוללת: ביצוע מחקרים חקלאיים, מתן מידע וסיוע לחקלאי הכיכר, ביצוע השתלמויות ומפגשי חקלאים.

מחלקת רכב ותחבורה

תחבורה - הסעת התלמידים במערכת החינוך מסייעת ליישום חוק חינוך חובה לתלמידים שבאזור מגוריהם אין בית ספר, או שבית הספר נמצא בריחוק ניכר מביתם. ההסעות מתבצעות על-פי אמות מידה שנקבעו לצורך זה. מערכת זו מבוססת על 3 אוטובוסים "צהובים" ו 2 כלי רכב קטנים וכן מספר משתנה של חברות היסעים אשר עברו מכרז בהתאם לתנאי משרד החינוך. יחידה זו נותנת שירות לכלל אגפי המועצה ובעיקר למערכת הפעילות הבלתי פורמלית בשעות אחה"צ והערב. המשימה העיקרית של היחידה היא להסיע בבטחה את תושבי האזור למחוז חפצם תוך הקפדה על לוח זמנים מדויק ורמת שירות גבוהה.

רכב - המחלקה עוסקת בכל הנושאים הקשורים לרכבי מועצה, רכבי ליסינג, כלי צמה, התקשרות עם מוסכים, כבשי אגרה, עבודה שוטפת מול תוכנת נצר ועוד. עיקרי תפקידי המחלקה: זמינות 24/7 לנהגים ומתן מענה שוטף לכל בעיות הבטיחות בכלי הרכב.

היחידה לביקורת פנימית ותלונת הציבור

היחידה מקיימת ביקורת פנימית להערכת תפקודה של המועצה על פי הוראות החוק, תקני השירות הציבורי, המשפט המוניציפאלי, הצווים והנהלים המאושרים התקפים במועצה וכללי מינהל תקינים.