תושבים יקרים, 

בהתאם לסעיף 11 לפקודת מס הכנסה, תושבים שמרכז חייהם בישובים הזכאים להנחה במס בשיעור של 7%-20%, כדי לממש את ההנחה, נדרש למלא "בקשה לאישור תושבות לשם קבלת הנחת תושב" 

ולצרף מסמכים מאמתים כדלהלן:

1. טופס בקשה לאישור תושב 

2. טופס בקשה לאישור תושבות 

3. טופס הצהרת מזכירות היישוב

4. במידה ומדובר בבן משפחה מעל גיל 18 המתגורר אצל הוריו יש למלא גם טופס הצהרת הורים 

יש לצרף צילום ת.ז + ספח ולהעביר  לאישור מזכירות היישוב ומשם יועוברו במרוכז לרשות המקומית.

למידע נוסף ניתן להתקשר למשרד מזכיר המועצה 

סיגלית שקד
רכזת מנהל והממונה על חוק חופש המידע
08-6688823

לאתר רשות המיסים - לחץ 

לוח עזר מס הכנסה ורשימת יישובים מוטבים לשנת 2020

להנחיות בדבר הפקת אישורי תושב באתר המועצה