אגף קהילה נמצא בימים אלה בשלבי הקמה ופיתוח. 

יכלול בתוכו את המחלקות: ישובים, פיתוח קהילתי ומחלקת שירותים חברתיים.