מזכיר המועצה אחראי לקיום פעילות מנהלית תקינה על פי חוק של כלל ועדות המועצה ובהנפקת אישורי תושב.

בתחומי האחריות של מזכיר המועצה "הממונה על חוק חופש המידע" המטפל בפניות לקבלת מידע במסגרת חוק חופש המידע

וכן, היחידה לביקורת פנימית ו"ממונה פניות הציבור".

תחומי אחריות:

  • הסדרת עבודת המליאה והוועדות הסטטוטוריות השונות על פי חוק.
  • מענה לפניות במסגרת חוק חופש המידע.
  • הנפקת תעודות תושב לתושבים המתגוררים ביישובי המועצה.
     

ההתחייבויות שלנו !

  • •הפקת תעודות תושב בתוך שלושה ימי עבודה.
  • •מענה לפניות בנושא חוק חופש מידע בתוך 30 ימי עבודה מיום תשלום האגרה (בהתאם להוראות החוק).
  • •מענה ראשוני לפניות תושבים בתוך שני ימי עבודה.
  • •מענה לפניות תושבים בנושאים כלליים בתוך 14 ימי עבודה (עד לסיום הטיפול)