אגף החינוך אחראי על יישום המדיניות החינוכית של המועצה ומתכלל את פעילות מחלקות וגופי החינוך במועצה למימוש החזון החינוכי.
האגף כולל את המחלקות גיל רך, נוער, שירות פסיכולוגי חינוכי (שפ"ח) ופועל בשיתוף עם בתי הספר.
האגף מקדם חינוך איכותי עבור תלמידי המועצה, בדגש על חוויית למידה ייחודית ומגוונת הבנויה על פיתוח מצוינות ערכית ולימודית, וזאת בשיתוף התלמידים ומתן אמון גבוה בהם. התפישה החינוכית מבוססת על יציאה אל העולם שמחוץ לכיתה, חיבור לסביבה הייחודית שבה חיים התלמידים ועידוד הבחירה לחיות באזור ים המלח.
חינוך

תחומי אחריות

  • הובלת תפישה חינוכית מועצתית תוך יישום עקרונות פדגוגיים חדשניים.
  • תכלול ותיאום בין כלל מערכות החינוך במועצה.
  • פיתוח וקידום יוזמות חינוכיות.
  • עבודה בשיתוף פעולה עם ועדות חינוך ביישובים.
  • ניהול תקציבי מוסדות החינוך וניהול שכר המורים.
  • העסקה ישירה של צוות המורים בחטיבה העליונה.
  • מעקב אחר צורכי בינוי ושיפוץ במבני החינוך במועצה.
  • שמירה על ביטחון ובטיחות התלמידים.

ההתחייבויות שלנו !


•קיום מפגשי שיח בין הנהלת האגף לוועדות החינוך ובעלי תפקידים ביישובים ארבע פעמים בשנה.
•קיום מפגשי חשיבה משותפים עם תושבים פעמיים בשנה.
•סיום ועדות השמה בתחום החינוך המיוחד עד חודש מאי.
•וידוא קבלת אישורי בטיחות על כלל מבני החינוך עד תחילת ספטמבר.
•מיפוי צורכי בינוי ובטיחות מוסדות חינוך עד חודש מאי.
•תיאום פגישה עם מנהל אגף בתוך 10 ימי עבודה ממועד הבקשה .
•מענה לפניות תושבים בתוך 5 ימי עבודה.