Search Site
.

.קורות חיים ומה שביניהם

.

מדוע כל כך חשוב לכתוב קורות חיים אטרקטיביים?

בימים אלו כאשר אנו נמצאים בתהליך חיפוש אחר מקורות פרנסה, חשוב מאוד להקפיד על כתיבת קורות חיים, או כל מסמך אחר באופן שיאפשר את כניסתך לעסק המבוקש.

קורות החיים הם "כרטיס הכניסה" שלך אל השלבים הבאים בדרך למשרה, והם הבסיס למיון וסינון ראשוני של מועמדים. כתיבה לא נכונה של קורות חיים יכולה לגרום לכך שלא תוזמן לראיון, גם אם אתה מועמד מתאים ביותר. לעומת זאת, כתיבה נכונה של קורות חיים יכולה לחזק את סיכויי הצלחתך בראיון.

 

אז איך כותבים קורות חיים אטרקטיביים?

1. על קורות החיים להיות סיכום תמציתי
ענייני וקריא. המעסיק הפוטנציאלי אינו קורא רק את קורות החיים שלך, אלא קורות חיים רבים ונוספים ולכן, כתיבה שאינה בהירה ועניינית עלולה לגרום להחמצת העיקר או לעייפות הקורא.

2. התאמת קורות חיים למשרה
בליל של אינפורמציה לא רלוונטית, עשוי להסוות ולהסתיר את מה שחשוב באמת לאותה עבודה ספציפית. נסה להימנע מכתיבה של נוסח אחיד אשר יישלח לכל הצעת עבודה. אל תעבוד על "דגם יחיד" בלי להתחשב בכישורים הספציפיים הנדרשים למשרה ספציפית.

3. סגנון הכתיבה
אל תכתוב את קורות חייך בסגנון "הרומן הרומנטי". נימה אישית מידי תראה מתחנחנת. אל תכתוב אותם כדו"ח צבאי או בלשון גבוהה מידי.
הסגנון המנצח הוא סגנון ענייני בנימה חיובית.

4. הסעיפים החשובים:
שלושת הסעיפים החשובים ביותר במסמך קורות חיים הם:

¨ הגדרת התפקיד

¨ תיאור התפקיד

¨ השכלה

5. הגדרת התפקיד
הגדרת התפקיד היא החלק החשוב ביותר בפרק ניסיון מקצועי. חלק זה מציג בפני הקורא את מומחיותו של המועמד. חשוב להגדיר תפקיד באופן משכנע שמתאים לדרישות התפקיד.
דוגמה: מועמד עבד בחברה מסחרית וריכז את המכירות באזור המרכז. במסמך קורות החיים הוא הגדיר את תפקידו כ"איש מכירות", הגדרה משכנעת יותר הייתה יכולה להיות "מנהל מכירות אזורי".
הגדרת תפקיד נכונה היא ההבדל בין מסמך קורות חיים נכון לבין מסמך שאינו גורם לזימון לראיון.

6. תיאור תפקיד
תיאור התפקיד צריך להציג בקצרה ובהדגשה את עקרי מומחיותו של המועמד. את תיאור התפקיד מומלץ לפרט ב- 6-4 שורות ממוקדות המתארות את האחריות העיקרית בתפקיד.
דוגמה:
הגדרת תפקיד: מנהל מכירות
תיאור התפקיד:

¨ מנהל צוות של 12 אנשי מכירות

¨ מנהל משא ומתן עם גופים מסחריים

¨ מנהל מחלקת טלמרקטינג

¨ נמצא בקשרי מסחר עם ספקים ורשתות שיווק

7. המלצות וממליצים
ישנן מספר דרכים להתמודד עם דילמת "ההמלצות":

¨ לכתוב בקורות החיים: "המלצות יימסרו לפי דרישה"

¨ לכתוב שמות של ממליצים + תפקידים

¨ לצרף מכתב המלצה דומיננטי

 

 
היחידה לפיתוח כלכלי