Search Site

מספר סידורי

שם מזהם

סימון בטבלאות הנתונים

יחידות מדידה

תקן ישראלי חצי שעתי

רמת הזיהום

online

פרטים על המזהם

הריח  או הצבע

1

גופרית דו חמצנית

 SO 2

PPB  חלקים לביליון

190

חיבור ישיר לנתוני הזיהום באתר

חיבור ישיר לפרטי המזהם

ביצים סרוחות

2

כלל תחמוצות חנקן

NOX 

PPB  חלקים לביליון

500

חיבור ישיר לנתוני הזיהום באתר

חיבור ישיר לפרטי המזהם

ללא ריח

3

חנקן חד חמצני

NO

PPB  חלקים לביליון

לא קיים

חיבור ישיר לנתוני הזיהום באתר

חיבור ישיר לפרטי המזהם

ללא ריח

4

אבק כללי

dust

מיקרוגרם למ"ק

300  

תקן תלת שעתי

חיבור ישיר לנתוני הזיהום באתר

חיבור ישיר לפרטי המזהם

הכבדה על הנשימה

5

ברום

2 BR

PPB חלקים לביליון

20

תקן שעתי

חיבור ישיר לנתוני הזיהום באתר

חיבור ישיר לפרטי המזהם

אדמדם

צורב בעיינים

6

חומצה הידרו-כלורית

Hcl

PPB חלקים לביליון

100 

תקן שעתי

חיבור ישיר לנתוני הזיהום באתר

חיבור ישיר לפרטי המזהם

תמיסה לבנה צורבת בעיניים

7

כיוון  הרוח

wdd

מעלות

 

חיבור ישיר לנתוני הזיהום באתר

 

 

גופרית דו חמצנית SO2

1.                   גופרית דו חמצנית  - SO2

גופרית דו-חמצנית היא תרכובת גזית הנוצרת מחמצן וגופרית. קיימים מקורות טבעיים אך המקור העיקרי לגז זה הוא שריפת דלקים פוסיליים המכילים גופרית בתעשייה ובתחבורה. במרחב האיגוד תחנת כוח ומפעלי תעשיה הצורכים מזוט. בתהליך השרפה נפלטות לסביבה תחמוצות גופרית. במהלך השנים הולכת ופוחתת פליטת הגופרית לסביבה כתוצאה ממעבר המפעלים לדלקים דלי גופרית ומהמעבר לשרפת גז טבעי. מסומן בטבלאות הנתונים כ SO2.

תחמוצת חנקן NO-NOX

2-3   תחמוצת חנקן  NO – NOX

תחמוצות חנקן הן תרכובות גזיות הנוצרת מחמצן וחנקן. קיימים מקורות טבעיים אך המקור העיקרי לגז זה הוא שריפת דלקים בתעשייה ובתחבורה. התחמוצות נוצרות כתוצאה מחמצון חנקן אטמוספרי בטמפרטורות הגבוהות הקיימות במנועים ובדודי שריפה. ריכוז תחמוצות החנקן במרחב האיגוד נשאר יציב יחסית במהלך השנים האחרונות עקב שני תהליכים סותרים, מצד אחד מפעלי התעשייה משפרים את השרפה ופולטים פחות תחמוצות חנקן אך מהצד השני העלייה בכמות כלי הרכב והעלייה בפעילות התעשייתית מגבירים את הכמויות הנפלטות. מסומן בטבלאות הנתונים כ NOX

אבק

4. אבק DUST   

חומר חלקיקי, או ביתר פשטות חלקיקים, הוא החומר

המוכר והנראה, אותו חומר המצטבר על אדן החלון,

מגרה את העיניים ואת האף ונמצא בכמויות גדולות באוויר.

ריכוזי החלקיקים נוטים להיות גבוהים במיוחד באזורים

תעשייתיים ובאזורים צפופי תחבורה ובישראל ניכרת

גם השפעת המדבר על ריכוז החלקיקים. החלקיקים

הקטנים ( 2.5 מיקרון ) אשר בשל גדלם המזערי חודרים

ללא קושי לעומק מערכת הנשימה ופוגעים בה, נחשבים כאחת

מקבוצת המזהמים המסוכנים ביותר לבריאות האדם.

החלקיקים מפעילות האדם מכילים חומרים אורגניים,

מתכות, גופרית, פיח ושאריות דלק בלתי שרופות וכן מכילים

חומרים נוספים שמקורם בשרפת הדלק ובתהליכים תעשייתיים.

פרט לחלקיקים ממקורות טבעיים במרחב האיגוד מקורות

נוספים לחלקיקים וביניהם פליטות משרפת דלקים בתעשייה

ובתחבורה, שינוע חומרים בתעשייה ובנמל, פעילות חקלאית ועוד.

 

 

ברום וכלור

5. ברום וכלור

הברום הוא נוזל אדום- חום המתנדף בקלות, אדיו בעלי צבע דומה. הברום רעיל, ‏קורוסיבי ומחמצן ,אדי הברום הנוזלי רעילים מאד. הברום מגיב באלימות עם חומרים רבים כאשר קיימת פליטת חום ‏ישנו סיכון לפיצוץ. אמנם הברום אינו נשרף אך תגובותיו האלימות מעודדות שרפה. אדיו כבדים ‏בהרבה מן האוויר ונוטים להצטבר במקומות נמוכים וקרירים. הכלור הוא נוזל. הכלור פולט אדים אדומים חומים ("לעשן") כבר בטמפרטורת  הסביבה ‏עקב נקודת רתיחה נמוכה. בעל ריח אופייני. שימושו העיקרי ליצור חמרי הדברה.

חומצה כלורית

6. חומצה כלורית

החומצה הכלורית היא גז קורסיבי בעל ריח דוקר, נדיר למצאה במצבה הגזי ובדרך כלל היא משונעת בתמיסה מימית. שמות נרדפים : חומצה הידרו- כלורית, מימן כלורי ,חומצת מלח, חומצה מוריאטית, חומצת ניקוי, מי- אש. החומצה הכלורית נמצאת בדרך כלל בצורת תמיסה מימית. צבע התמיסה לבן עד צהבהב.  האדים של החומצה כבדים מן האוויר ונוטים להצטבר במקומות נמוכים וקרירים.  סיכוני בריאות - החומר קורסיבי. האדים צורבי עיניים ומערכת הנשימה, גם נשימת כמויות קטנות תגרום לגירוי, שיעולים וקשיי נשימה. התמיסה מכווה.