נגישות

Skip Navigation Links.
Collapse עמוד הביתעמוד הבית
מפת אתר
תוצאות חיפוש
Collapse אודות המועצהאודות המועצה
אודות המועצה
ועדות המועצה 2017
ראש המועצה
לשכת ראש המועצה - צור קשר
מבנה ארגוני
חברי מליאת המועצה
חוקי עזר
יועצת ראש המועצה לענייני מגדר
פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2017
פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2016
פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2015
פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2014
מועדי ישיבות המליאה
פרוטוקול ישיבות המועצה לשנת 2018
הצהרת נגישות
Collapse אגפי המועצהאגפי המועצה
Collapse אגף מנכ"לאגף מנכ"ל
אודות האגף
מבנה ארגוני
Collapse מחלקת משאבי אנושמחלקת משאבי אנוש
טפסים - משאבי אנוש
מחלקת מערכות מידע
מוקד 106 ומדיה דיגיטלית
מחלקת פיקוח וחניה
Collapse אגף גזברותאגף גזברות
מבנה ארגוני
מטרות ויעדים
ארנונה
תמצית הדו"חות הכספיים
מחלקת הנהלת חשבונות
Collapse מחלקת גבייהמחלקת גבייה
טפסי מחלקת גבייה
Collapse מחלקת רכשמחלקת רכש
טפסי מחלקת רכש
טפסים - מחלקת גזברות וגביה
"הגזבר המיתולוגי" - דף לזכרו
Collapse אגף מזכיראגף מזכיר
בעלי התפקידים מזכירות
מבנה ארגוני
Collapse חוק חופש המידעחוק חופש המידע
טפסי חוק חופש המידע
חברי המליאה וחברי דירקטוריון חברות בת
Collapse תלונות הציבורתלונות הציבור
דו"חות מבקר הפנים
מחלקת חקלאות
מחלקת בטחון
מחלקת מל"ח משק לשעת חירום
Collapse איכות הסביבה - הוועדה להגנת הסביבה "תמר"איכות הסביבה - הוועדה להגנת הסביבה "תמר"
פרויקטים בפעולה
בעלי תפקידים ויצירת קשר
פרוטוקולים איכות הסביבה משנת 2014 ואילך
פרוטוקולים איכות הסביבה שנים קודמות
טפסים להנפקת אישור תושב
אישור תושב
Collapse אגף חינוך וקהילהאגף חינוך וקהילה
מבנה ארגוני
מחלקת חינוך
פרוייקטים
טפסי חינוך
מחלקת הילדים והנוער
לוח פעילות ילדים ונוער
Collapse המחלקה לשירותים חברתיים - רווחההמחלקה לשירותים חברתיים - רווחה
טפסי המחלקה לשירותים חברתיים - רווחה
מתנ"ס תמרית
תרבות בתמר
חוגים בתמר
כיכר סדום - לוח פעילויות ילדים ונוער
עין גדי - לוח פעילויות ילדים ונוער
הר עמשא - לוח פעילויות ילדים ונוער
Collapse אגף תפעולאגף תפעול
דבר מנהל האגף
מבנה ארגוני
מחלקת אחזקה
מחלקת חופים, גינון ובטיחות
Collapse תברואה, וטרינריה ורישוי עסקיםתברואה, וטרינריה ורישוי עסקים
טפסים מתחום רישוי עסקים
המפרט האחיד - דרישות פרטניות
Collapse מחלקת מים וביובמחלקת מים וביוב
Collapse תוצאות דיגום שפכים לשנת 2016תוצאות דיגום שפכים לשנת 2016
דיגום שפכים יוני 2016
דיגום שפכים - אוגוסט 2016
דיגום שפכים אוקטובר 2016
דיגום שפכים - דצמבר 2016
דיגום שפכים פברואר 2016
דיגום שפכים אפריל 2016
Collapse תוצאות דיגום שפכים לשנת 2017תוצאות דיגום שפכים לשנת 2017
דיגום שפכים - פברואר 2017
דיגום שפכים - מרץ 2017
דיגום שפכים - אפריל 2017
תוצאות דיגום שפכים - יוני 2017
תוצאות דיגום שפכים - אוגוסט 2017
דיגום שפכים- ספטמבר 2017
תוצאות דיגום שפכים אוקטובר 2017
תוצאות דיגום שפכים - דצמבר 2017
Collapse תוצאות דיגום שפכים לשנת 2018תוצאות דיגום שפכים לשנת 2018
תוצאות דיגום שפכים - פברואר 2018
Collapse אגף הנדסהאגף הנדסה
דבר מנהל האגף
מבנה ארגוני
בעלי תפקידים ויצירת קשר
אתר הוועדה המקומית
מחלקת בינוי ופרוייקטים
מחלקת תשתיות ותנועה
הגשת תכניות לתאום תשתיות
הגשת תוכניות לרשות תמרור - תנועה
הגשת תכניות לאישור חפירה
גלריית תמונות
Collapse יישובים וקליטהיישובים וקליטה
עין גדי - קיבוץ
נווה זוהר - ישוב קהילתי
הר עמשא - כפר קהילתי
עין תמר - מושב
נאות הכיכר - מושב
עין חצבה - מושב
ילדים ונוער
Collapse גופי סמךגופי סמך
החברה הכלכלית חבל ים המלח
רשות ניקוז ים המלח
מטמנות אפעה, תשתיות וסביבה
מרכז מדע ים המלח
מכון מחקר ים המלח
Collapse ביטחון וחירוםביטחון וחירום
משק לשעות חירום
ביטחון שוטף
יחידות החילוץ
דבר ראש המועצה
Collapse שירותיםשירותים
מוקד 106
תשלומים
Collapse טפסיםטפסים
חינוך
ארנונה
ועדה מקומית
וועדה מקומית
רישוי עסקים
תחבורה ותשתיות
דו"חות חניה
תפריט שמאלי
Collapse צור קשרצור קשר
צור קשר
הגשת תלונה בנושא חניה
פניות למנהל האתר
פניה לממונה על תלונות הציבור
שעות קבלת קהל באגפי המועצה
פניות בתחום חוק חופש המידע
אלפון המועצה
Collapse קישורים ומידעקישורים ומידע
אתרים נוספים
Collapse מידע שימושימידע שימושי
אתרים ואטרקציות
לינה ב"תמר"
שירותי רפואה ורפואת חירום
עיתון עלי תמר
תמר בתקשורת
Collapse מידע ומכרזיםמידע ומכרזים
שעות קבלת קהל
חופים
חניה
ארנונה
תוצאות דיגום מים
שירותי רפואה
Collapse דרושים ומכרזיםדרושים ומכרזים
מכרזי כוח אדם
מאגר יועצים וספקים במועצה
מכרזים החברה הכלכלית חבל ים המלח
דרושים לוועדות תמר
מכרזים מתנ"ס תמרית
פרסום התקשרויות עם ספקים
מכרזי המועצה לשנת 2018
"קול קורא"
Collapse מעניין לדעתמעניין לדעת
חדשות ראש המועצה - מגזין חודשי
תעסוקה באזורינו
לוח מודעות
Collapse חדשות התמרחדשות התמר
חדשות התמר - 2.3.17
פרסום הסדרי הנגישות במועצה
Collapse ארכיוןארכיון
וועדות המועצה
דרושים ומכרזים
דרושים ומכרזים
מכרזי המועצה לשנת 2017
מכרזי המועצה 2018
מעניין לדעת
גלריה וסרטונים
Collapse רשות החניהרשות החניה
parking
מגזין ראש המועצה