נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

דרושים ומכרזים בחברה הכלכלית

דרושים ומכרזים בחברה הכלכלית

מכרזי כח אדם (דרושים) בחברה הכלכלית 
 
 
מכרזי החברה הכלכלית  
 מס מכרז שם המכרז תאריך פרסום סיור מציעים  מועד אחרון להגשת שאלות מועד אחרון להגשה מסמכי הבהרה
1/19מכרז פומבי מס' 1/19 להקמת והפעלת בר מסעדה בעין בוקק 10/01/19 03/02/19 בשעה 14:00 מהסולריום בעין בוקק 14/02/19 בשעה16:00 24/02/19 בשעה:12:00