נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

מכרזי המועצה לשנת 2018

מכרזי המועצה לשנת 2018

מס המכרז

שם המכרז

מסמכי המכרז

תאריך פרסום

סיור מציעים

מועד אחרון להגשת שאלות:

מועד אחרון להגשה

מסמכי הבהרה

 19/18מכרז פומבי 19/18 למתן שירותי אספקה,שירות ואחזקה של מערכת ניהול גבייה ורישום לאירועים וחוגים של המועצה 31/07/18 13/08 בשעה 13:00
 26/08/18
בשעה 16:00 
 07/10/18 בשעה 12:00 
 20/18
 
 
 02/08/18 09/08 בשעה 09:00 בכניסה ליישוב הר עמשא 16/08 עד השעה:16:00 02/09/18 עד השעה: 12:00 
 21/18
 
 01/08/18 ללא 12/08/18 בשעה 16:00 02/09/18 בשעה: 12:00 
 22/18 09/08/2018 19/08/18 בשעה 09:00 בכניסה ליישוב 23/08/18 בשעה 16:00 07/10/18 בשעה 12:00