נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

מכרזי המועצה לשנת 2018

מכרזי המועצה לשנת 2018

מס המכרז

שם המכרז

מסמכי המכרז

תאריך פרסום

סיור מציעים

מועד אחרון להגשת שאלות:

מועד אחרון להגשה

מסמכי הבהרה

 23/18מכרז פומבי 23/18 למתן שירותי הקמה מחדש תפעול ותחזוקה של אתר האינטרנט המשולב של המועצה 19/08/2018 ללא 27/08/18 בשעה:16:00 07/10/18 בשעה:12:00מסמך הבהרה 1
 24/18מכרז פומבי 24/18 למתן שירותי הקמה, תחזוקה ואחסון של אתר האינטרנט התיירותי - ארץ ים המלח 19/09/2018 ללא 27/08/18 בשעה:16:00 07/10/18 בשעה 12:00מסמך הבהרה 1
 25/18מכרז פומבי 25/18 להתקשרות בהסכם מסגרת לאספקה והתקנה של מתקני שילוט ברחבי המועצה 20/08/2018 04/09/2018 בשעה:11:00 בכניסה למועצה ביישוב נווה זוהר 04/10/18 בשעה:16:00 28/10/18 בשעה:12:00 
 26/18מכרז מס' 26/18 למתן שירותי הנהלת חשבונות למועצה האזורית תמר ולגופי הסמך  16/09/2018 ללא 08/10/2018 בשעה 16:00 28/10/2018 בשעה:12:00 
 27/18מכרז מס' 27/2018 לקידוחי ניסיון, לבדיקת קרקע עבור מתקן טיהור שפכים ביישובי כיכר סדום.  מסמך א'-דברי הסבר, כללים והנחיות להגשת הצעות 14/10/2018
 17/10/18
בשעה:09:30 בכניסה למושב נאות הכיכר 
 25/10/2018 עד השעה:16:00 20/11/2018 בשעה:12:00
 28/18
 21/10/201828/10/18 בשעה:10:00 יצא מבניין ההנדסה 04/11/18 עד השעה:16:0020/11/18 עד השעה:12:00