נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

דבר המזכיר

דבר המזכיר

שנת 2014 הייתה שנה יוצאת דופן ומרובת אתגרים במועצה האזורית תמר כל זאת על רקע פרידתו של גזבר המועצה מאיתנו ומערכת הבחירות, שהתנהלה אמנם בסוף 2013, אולם השפיעה על עבודתה של המועצה לאורך חלקה הגדול של השנה .

עם זאת הפגיעה בעבודתה השוטפת הייתה מצומצמת בזכות צוות העובדים המסור.

השינוי הארגוני במועצה קורם עור וגידים ואני מניח כי יבוא לידי ביטוי בשנת 2015.

מטרת תכנית העבודה להביא לידי ביטויי את מדיניות המועצה על פי היעדים אותם הציב ראש המועצה .

בתחום המזכירות - להסדיר את פעילות ועדות המועצה השונות .

- לשפר את רישום הפרוטוקולים ותיעוד ישיבות מליאת המועצה .

בתחום איכות הסביבה - להוציא אל הפועל את תכנית הניטור במישור רותם .

- להיות הגוף המקשר בין ההתרחשויות הסביבתיות

השונות באזור לבין הסדרת האתרים לשימור במועצה

האזורית תמר .

בתחום הביטחון והחירום - שיפור מערך האבטחה באזור עין בוקק.

- טיפול בהסדרת מרכיבי הביטחון בישובי המועצה .

- ארגון מחדש של מערך מל"ח במועצה .

אני מבקש לאחל לעובדי המועצה ולעומד בראשה הצלחה רבה בשנה הקרובה ומאמין שבכוחות משותפים נצליח לצלוח תקופה זו.

                                                                                                         בברכה, 

                                                                                                        יעקב אקריש

                                                                                                        מזכיר המועצה