נגישות
לעמוד המועצה ב - Facebook

פניה לממונה על תלונות הציבור

פניה לממונה על תלונות הציבור

הממונה על תלונות הציבור ומבקר המועצה: מר רן שלום אורפני, דוא"ל: ranorp@ma-tamar.co.il