נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

רשימות וועדות המועצה

רשימות וועדות המועצה

תפקידים ורשימת ועדות המועצה האזורית תמר-ינואר 2014


חברי מליאת המועצה
תפקיד שם

יו"ר

דב ליטבינוף

עין חצבה

רותי קפלן (סגנית יו"ר המועצה 05/01/2014-05/03/2016)

נאות הכיכר

גבי מלול (סגן יו"ר המועצה 06/03/2016-05/05/2018)

נאות הכיכר

אשר סוויסה

עין תמר

ראובן וקנין

נווה זוהר

יוסי אסולין

קיבוץ עין גדי

יוחאי רוס

קיבוץ עין גדי

עדה שמיר

קיבוץ עין גדי

שרה'לה כספי

הר עמשא

דודי ברגמן

מפעלי ים המלח

טובי שור

 
 
חכ"ל חבל ים המלח
תפקיד שם

יו"ר

דב ליטבינוף

דירקטוריון

מוטי סלוין,יוחאי רוס, אשר סוויסה,יעקב אקריש, אשר לוזון, ארז בדש

 
 
אפעה תשתיות איכות הסביבה
תפקיד שם

יו"ר

דב ליטבינוף

דירקטוריון

ליאת קורן,דוד קובץ',אשר סוויסה,ארז בדש,

אשר לוזון

 
 
רשימת ועדות המועצה האזורית תמר
שמות הועדות שמות חברי הועדות תפקידיה סוג הועדה

הנהלה וכספים

דב ליטבינוף(יו"ר),רותי קפלן,גבי מלול,

ראובן וקנין,ארז בדש (גזבר המועצה)

 

חובה

מכרזים

אשר סוויסה (יו"ר), גבי מלול,עדה שמיר,ראובן ועקנין,יוסי אסולין + היועמ"ש

לבדוק הצעות מחיר המוגשות למועצה בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ על ההצעה הראויה.

חובה

הנחות ופטורים

רותי קפלן (יו"ר), שרה'לה כספי, ארז בדש + יועמ"ש

מוסמכת לתת הנחה לנזקקים במקרים ובשיעורים הקבועים בחוק.

חובה

ועדת ערר לארנונה

הרכב 1:

עמוס גנור (יו"ר),נעמה ורמוט,נירה בן עיון

לדון בהשגות של חיובי ארנונה על שומת ארנונה שנקבעה להם, במידה ומנהל הארנונה דחה את בקשתם.

חובה

 

הרכב 2:

עמוס גנור (יו"ר), נעמה ורמוט, יהושע פקס

   
 

הרכב 3:

עמוס גנור (יו"ר), יהושע פקס, נירה בן עיון

   

ביקורת

אשר סוויסה (יו"ר), עדה שמיר, יוסי אסולין, דודי ברגמן, יעקב אקריש, מבקר פנים של הרשות

לבקר את פעולות המועצה,

את הדו"חות הכספיים,

התייחסות להערות מבקר משרד הפנים בביקורתו השנתית.

הועדה מסתייעת ברו"ח חיצוני.

חובה

תרומות ותמיכות

דב ליטבינוף (יו"ר), רותי קפלן, גבי מלול, יוחאי רוס, ראובן וקנין, ארז בדש

 

חובה

ועדה חקלאית

גבי מלול (יו"ר), ראובן ועקנין, רותי קפלן, אשר סוויסה,

מוזמנים-מרכזי משק

לדון בנושאי חקלאות ולהתוות מדיניות.

חובה

מנגנון

דב ליטבינוף (יו"ר)+ מזכיר+ גזבר +כ"א +(משקיף: ועד)

לדון בפניות /בעיות הקשורות בכוח האדם העובד במועצה בנושאי: משמעת, קידום, קורסים ותנאי שירות

רשות

חינוך ורווחה

עדה שמיר (יו"ר), דודי ברגמן, יוסי אסולין,ענת בוסקילה, ג'ויס ענבי, הראל בן שחר, אבי גל, יהושע פקס,דליה זגורי,עידית הקר, גלית הרמן, סימה שוורץ, ענת בוסקילה, מנהל אגף חינוך וקהילה ורכזת הרווחה

לדון ולקדם את נושא החינוך והקהילה ברשות

רשות

תיירות

יוחאי רוס (יו"ר), עדה שמיר, נציג בתי המלון +רכזי התיירות והתפעול

 

רשות

איכות הסביבה

נרי אראלי (יו"ר), טובי שור, ראובן וקנין,גבי מלול, יעל מאור, איילה אברהמי גובר, בועז ליימזידר, גונדי שחל,הראל בן שחר, אלי רז, מנהל אגף תפעול+מנהל המחלקה לאיכה"ס ורישוי עסקים

לקדם את נושאי איכות הסביבה במועצה. לקבוע את יעדי המועצה בנושאי איכות הסביבה.

חובה

הועדה לשימור אתרים

כל חברי הועדה לאיכות הסביבה+ מהנדס המועצה+מתכנן מחוז

להכין רשימה של אתרים הנמצאים בתחום המועצה, שלדעתה, ראוי לשמרם ולייעץ למועצה ולוועדה המקומית בכל עניין הנוגע לשימורם של אתרים אלו.

חובה

מליאת הועדה

דב ליטבינוף (יו"ר) +כל חברי המועצה

   

ועדת המשנה המקומית לתכנון ובניה

דב ליטבינוף (יו"ר), טובי שור (ממלא מקום) רותי קפלן, ראובן וקנין, גבי מלול, שרה'לה כספי,דודי ברגמן

הועדה לתכנון ובנייה מופקדת על הסדרת תכנון העיר, בנייה, שימוש במבנים ובקרקעות

חובה

ועדת מלגות

רותי קפלן (יו"ר), יעקב אקריש, ליאת קורן, ענבל מימון, איה סגל,אסף סבג.

בוחנת קריטריונים לחלוקת מלגות במועצה.

רשות

ועדת שילוט

גיא דוננפלד (יו"ר), אוריאל צבי, הרצל לזרוביץ, פיני הרוש

מאשרת הוספה או גריעה של שלטים במועצה.

רשות

ועדת בחינה

סיגל ונגר, אונדריי בוסקילה, (נציגי ציבור)

בוחנת כשירות מועמדים לעבודה במועצה.

חובה

ועד מנהל תמרית

דב ליטבינוף (יו"ר), שרה'לה כספי, יוסי אסולין, יעקב אקריש, ארז בדש, נחמה אזולאי חסון, רותי ליאור, שירי בן שחר.

 

חובה

ועדת ביקורת תמרית

דודי קדוש, שמוליק ענבי

לבקר את פעולות המתנ"ס, את הדו"חות הכספיים, התיחסות לליקויי משרד הפנים בביקורתו השנתית.

הועדה מסתייעת ברו"ח חיצוני

חובה