נגישות
לעמוד המועצה ב - Facebook

וועדות המועצה

וועדות המועצה

רשימת ועדות המועצה האזורית תמר

שמות הועדות

שמות חברי הועדות

תפקידיה

סוג הועדה

הנהלה וכספים

דב ליטבינוף(יו"ר),רותי קפלן,גבי מלול,ארז בדש (גזבר המועצה)

 

חובה

       

מכרזים

אשר סוויסה (יו"ר), גבי מלול, עדה שמיר,יוסי אסולין + היועמ"ש

לבדוק הצעות מחיר המוגשות למועצה בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ על ההצעה הראויה.

חובה

       

הנחות ופטורים

רותי קפלן (יו"ר), שרה'לה כספי, ארז בדש + יועמ"ש

מוסמכת לתת הנחה לנזקקים במקרים ובשיעורים הקבועים בחוק.

חובה

       

ועדת ערר לארנונה

הרכב 1:

עמוס גנור (יו"ר),נעמה ורמוט,נירה בן עיון

לדון בהשגות של חיובי ארנונה על שומת ארנונה שנקבעה להם, במידה ומנהל הארנונה דחה את בקשתם.

חובה

 

הרכב 2:

עמוס גנור (יו"ר), נעמה ורמוט, יהושע פקס

   
 

הרכב 3:

עמוס גנור (יו"ר), יהושע פקס, נירה בן עיון

   
       

ביקורת

אשר סוויסה (יו"ר), עדה שמיר, יוסי אסולין, דודי ברגמן, יעקב אקריש, מבקר פנים של הרשות

לבקר את פעולות המועצה, את הדו"חות הכספיים, התייחסות להערות מבקר משרד הפנים בביקורתו השנתית.

הועדה מסתייעת ברו"ח חיצוני.

חובה

       

תרומות ותמיכות

דב ליטבינוף (יו"ר), רותי קפלן, גבי מלול, יוחאי רוס, ראובן וקנין, ארז בדש

חובה

תרומות ותמיכות

       

ועדה חקלאית

גבי מלול (יו"ר), ראובן ועקנין, רותי קפלן, אשר סוויסה,

מוזמנים-מרכזי משק

לדון בנושאי חקלאות ולהתוות מדיניות.

חובה

       

מנגנון

דב ליטבינוף (יו"ר)+ מזכיר+ גזבר +כ"א +(משקיף: ועד)

לדון בפניות /בעיות הקשורות בכוח האדם העובד במועצה בנושאי: משמעת, קידום, קורסים, תנאי שירות וכדומה

רשות

       

חינוך ורווחה

עדה שמיר (יו"ר), דודי ברגמן, ראובן וקנין, דור צביקה, שרה'לה כספי,ענת בוסקילה, שמוליק ענבי, מנהל אגף חינוך וקהילה ורכזת הרווחה

 

רשות

       

תיירות

יוחאי רוס (יו"ר), עדה שמיר, נציג בתי המלון +רכזי התיירות והתפעול

 

רשות

       

איכות הסביבה

נרי אראלי (יו"ר), טובי שור, ראובן וקנין,גבי מלול, יעל מאור, איילה אברהמי גובר, בועז ליימזידר, גונדי שחל,הראל בן שחר, אלי רז, מנהל אגף תפעול+מנהל המחלקה לאיכה"ס ורישוי עסקים

לקדם את נושאי איכות הסביבה במועצה. לקבוע את יעדי המועצה בנושאי איכות הסביבה.

רשות

       

הועדה לשימור אתרים

כל חברי הועדה לאיכות הסביבה+ מהנדס המועצה+מתכנן מחוז

להכין רשימה של אתרים הנמצאים בתחום המועצה, שלדעתה, ראוי לשמרם ולייעץ למועצה ולוועדה המקומית בכל עניין הנוגע לשימורם של אתרים אלו.

חובה

       

מליאת הועדה

דב ליטבינוף (יו"ר) +כל חברי המועצה

 

מליאת הועדה

       

ועדת המשנה המקומית לתכנון ובניה

דב ליטבינוף (יו"ר), גבי מלול (חבר ומ"מ יו"ר), טובי שור (חבר) רותי קפלן (חברה), דודי ברגמן (חבר), גבי טרק (חבר)

הועדה לתכנון ובנייה מופקדת על הסדרת תכנון העיר, בנייה, שימוש במבנים ובקרקעות

חובה

       

ועדת מלגות

רותי קפלן (יו"ר), יעקב אקריש, ליאת קורן, ענבל מימון, איה סגל,אסף סבג.

בוחנת קריטריונים לחלוקת מלגות במועצה.

רשות

       

ועדת שילוט

גיא דוננפלד (יו"ר), אוריאל צבי, הרצל לזרוביץ, פיני הרוש

מאשרת הוספה או גריעה של שלטים במועצה.

רשות

       

ועדת בחינה

סיגל ונגר, אונדריי בוסקילה, (נציגי ציבור)

בוחנת כשירות מועמדים לעבודה במועצה.

חובה

       

ועדת רכב

סמי סויסה (יו"ר), יעקב אקריש, אהרוני שבתאי, אוריאל צבי, מזל מצליח

 אחריות על צי הרכב של המועצה וניהולו.  חובה