נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

"קול קורא"

"קול קורא"

מס.
כותרת
הורדה
1.
בקשה לקבלת מידע לטכנולגיות חניה באמצעים אלקטרוניים ואכיפה מרחוק של עבירות חניה במתחם התיירות של המועצה האזורית תמר
2.
חכ"ל - קול קורא מס' 2/2018 ליזמים להציע הצעות לשיתופי פעולה עסקיים לצורך קידום ופיתוח תחום התיירות במוא"ז תמר
3.
חכ"ל - קול קורא ליזמים להציע הצעות להפעלת מיזמים/פעילויות בתחום התיירות והתעופה במנחת מצדה
4.
קול קורא להגשת הצעות לכניסה למאגר חברות השמה של המועצה האזורית תמר