נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

"קול קורא"

"קול קורא"

מס.
כותרת
הורדה
1.
בקשה לקבלת מידע לטכנולגיות חניה באמצעים אלקטרוניים ואכיפה מרחוק של עבירות חניה במתחם התיירות של המועצה האזורית תמר
2.
קול קורא להגשת הצעות לכניסה למאגר חברות השמה של המועצה האזורית תמר