נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

פרסום התקשרויות עם ספקים

פרסום התקשרויות עם ספקים

מס.
כותרת
הורדה
1.
הודעה על התקשרות למתן שירותי ייעוץ סביבתי לתכנית כוללנית
2.
הודעה על התקשרות למתן שירותי ניהול פרויקט
3.
הודעה על התקשרות למתן שירותי ייעוץ מיזוג אויר
4.
הודעה על התקשרות למתן שירותי יעוץ משפטי בדיני עבודה
5.
הודעה על התקשרות למתן שירותי עריכת תחשיבים
6.
הודעה על התקשרות עם יועץ שכר
7.
הודעה על התקשרות - תכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור, הר עמשא
8.
הודעה על התקשרות למתן שירותי כמאות
9.
הודעה על התקשרות -ייעוץ בנושא מיצוי תקציבי משרד החינוך
10.
הודעה על מתן התקשרות קבלת שירותי תכנון אדריכלי
11.
הודעה על התקשרות עם יועץ לשירותי תכנון חשמל
12.
הודעה על התקשרות למתן שירותי ייעוץ וליווי ניטור שפכים
13.
הודעה על התקשרות למתן שירותי ייעוץ הנדסי
14.
הודעה על התקשרות למתן שירותי ייעוץ מבנים
15.
הודעה על התקשרות למתן שירותי קונסטרוקטור
16.
הודעה על התקשרות למתן שירותי ייעוץ תהליכי
17.
הודעה על התקשרות למתן שירותי בדיקת היתרים
18.
הודעה על התקשרות למתן שירותי ייעוץ תכנון כתיבת מפרטים בקרת מצב קיים וליווי יישום הדרישות בתחום הסטנדרטיזציה של מתקני הביוב והניקוז
19.
הודעה על התקשרות עם מנהל פרויקטים לביה"ס
20.
הודעה על התקשרות למתן שירותי ליווי מנהלים
21.
הודעה על התקשרות למתן שירותי שיווק דיגיטאלי
22.
הודעה על התקשרות למתן שירותי הכנת תכניות אב למים וביוב
23.
הודעה על התקשרות למתן שירותי ניהול ופיקוח
24.
התקשרויות באמצעות החברה למשק