נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

פרסום התקשרויות עם ספקים

פרסום התקשרויות עם ספקים

מס.
כותרת
הורדה
1.
הודעה על התקשרות למתן שירותי ייעוץ תהליכי
2.
הודעה על התקשרות למתן שירותי בדיקת היתרים
3.
הודעה על התקשרות למתן שירותי ייעוץ תכנון כתיבת מפרטים בקרת מצב קיים וליווי יישום הדרישות בתחום הסטנדרטיזציה של מתקני הביוב והניקוז
4.
הודעה על התקשרות עם מנהל פרויקטים לביה"ס
5.
הודעה על התקשרות למתן שירותי ליווי מנהלים
6.
הודעה על התקשרות למתן שירותי שיווק דיגיטאלי
7.
הודעה על התקשרות למתן שירותי הכנת תכניות אב למים וביוב
8.
הודעה על התקשרות למתן שירותי ניהול ופיקוח
9.
התקשרויות באמצעות החברה למשק