נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

מאגר יועצים וספקים במועצה

מאגר יועצים וספקים במועצה

מס.
כותרת
הורדה
1.
הזמנה להציע הצעות לשירותי ניהול פרויקטים עבור המועצה האזורית תמר - חבל יתיר
2.
הזמנה להציע הצעות לשירותי ניהול פרויקטים עבור המועצה האזורית תמר -נווה זוהר
3.
הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים/מתכננים/מנהלי פרויקטים של מועצה אזורית תמר
4.
מודעה בדבר הגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים/מתכננים/מנהלי פרויקטים של מועצה אזורית תמר
5.
מסמך תשובות למאגר יועצים