נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

מאגר יועצים וספקים במועצה

מאגר יועצים וספקים במועצה

מס.
כותרת
הורדה
1.
טפסים להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים/מתכננים ומנהלי פרויקטים
2.
הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים/מתכננים/מנהלי פרויקטים של מועצה אזורית תמר
3.
מודעה בדבר הגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים/מתכננים/מנהלי פרויקטים של מועצה אזורית תמר
4.
מסמך תשובות מס' 3 למאגר יועצים
5.
מסמך תשובות מס' 2 למאגר יועצים
6.
מסמך תשובות מס' 1 למאגר יועצים