נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

מכרזי כוח אדם

מכרזי כוח אדם

מס.
כותרת
הורדה
1.
דרוש/ה לתפקיד וטרינר רשותי
2.
דרוש/ה לתפקיד פקח רב תכליתי
3.
דרוש/ה לתפקיד לבורנט מכון טיהור שפכים
4.
דרוש/ה לתפקיד עובד אחזקה במט"ש
5.
דרוש/ה לתפקיד רכז פרויקט משתלמים עבור חקלאי כיכר סדום
6.
דרוש/ה לתפקיד בוחן רישוי
7.
שאלון למועמד