נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

מכרזי כוח אדם

מכרזי כוח אדם

מס.
כותרת
הורדה
1.
לחברה הכלכלית - דרוש/ה מנכ"ל
2.
דרוש/ה לתפקיד מזכירה
3.
דרוש/ה לתפקיד רכז תכנון ובקרת פרוייקטים PMO
4.
דרוש/ה לתפקיד מנהל מחלקת מערכות מידע גיאוגרפי GIS
5.
דרוש/ה לתפקיד מנהל רכש מכרזים והתקשרויות
6.
דרוש/ה לתפקיד מנהל אגף קהילה
7.
דרוש/ה לתפקיד סגן מנהל מחלקת מים וביוב
8.
דרוש/ה לתפקיד מפעיל מכון טיהור שפכים
9.
דרוש/ה לתפקיד לבורנט מכון טיהור שפכים
10.
שאלון למועמד