נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

מכרזי כוח אדם

מכרזי כוח אדם

מס.
כותרת
הורדה
1.
דרוש/ה לתפקיד מפעיל מנחת-רכז אירועים בחכ"ל
2.
דרושה לתפקיד פרוייקטור/נציג שירות בחכ"ל
3.
דרוש/ה לתפקיד רכז התקשרויות
4.
דרוש/ה לתפקיד בוחן רישוי
5.
דרוש/ה לתפקיד סגן מנהל מחלקת מים וביוב
6.
דרוש/ה לתפקיד מזכירה
7.
דרוש/ה לתפקיד רכז ניטור - היחידה הסביבתית
8.
דרוש/ה לתפקיד סגן מנהל אגף הנדסה לתכנון ורישוי
9.
שאלון למועמד