נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

מכרזי כוח אדם

מכרזי כוח אדם

מס.
כותרת
הורדה
1.
דרוש/ה לתפקיד מנהל אגף קהילה
2.
דרוש/ה לתפקיד סגן מנהל מחלקת מים וביוב
3.
דרוש/ה לתפקיד מפעיל מכון טיהור שפכים
4.
דרוש/ה לתפקיד לבורנט מכון טיהור שפכים
5.
שאלון למועמד