נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

דרושים ומכרזים

דרושים ומכרזים

מס.
כותרת
הורדה
1.
דרוש/ה גזבר/ית
2.
מכרז מס 14 לשירותי הסעות תלמידים, עובדי הוראה ועובדי הרשות
3.
שאלון למועמד
4.
מכרז החברה הכלכלית חבל ים המלח מס' 2/17 להתקשרות בהסכם מסגרת למכירת ואספקת ציוד חופי
5.
מכרז החברה הכלכלית חבל ים המלח מס' 03/17- לבניית 10 יחידות דיור צמודות קרקע בישובי כיכר סדום (5 במושב נאות הכיכר ו- 5 במושב עין תמר)
6.
מכרז פומבי מספר 13/17 לביצוע סמינרים בבית ספר מקיף עין גדי
7.
מכרז פומבי מספר 12/17 להתקשרות בחוזה למתן שירותי שאיבה ושטיפה של מערכות ביוב באמצעות ביובית בתחום שיפוטה של המועצה האזורית תמר
8.
דרוש/ה לתפקיד תברואן
9.
דרוש/ה לתפקיד מנהל שירותים פסיכולוגיים
10.
דרוש/ה לתפקיד פיקוח חופים
11.
דרושים לתפקיד פקח רב תכליתי
12.
דרוש/ה לתפקיד מידען
13.
דרוש/ה לתפקיד עובד אחזקה במט"ש
14.
דרוש/ה לתפקיד הנדסאי בנין לאחזקה
15.
דרוש/ה לתפקיד הנדסאי בנין לאגף הנדסה
16.
דרוש/ה לתפקיד בוחן רישוי
17.
דרוש/ה לתפקיד בודק תוכניות בנין עיר