נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2017

פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2017

מס.
כותרת
הורדה
1.
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 3 לשנת 2017 - פורסם ביום 29.05.2017
2.
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 1 בנושא עדכון תקציב מספר 2 לשנת 2016 פורסם ביום 29.3.17
3.
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 02 לשנת 2017 פורסם ביום 29.3.17
4.
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 01 לשנת 2017 פורסם ביום 27.2.17