נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

טפסים להנפקת אישור תושב

טפסים להנפקת אישור תושב

מס.
כותרת
הורדה
1.
בקשה לאישור תושבות לשם הנפקת תעודת תושב
2.
טופס בקשה להנפקת אישור תושב
3.
טופס הצהרת מזכיר היישוב
4.
טופס הצהרה על מגורים עם ההורים