נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

ארנונה

ארנונה

מס.
כותרת
הורדה
1.
נספח 1 - תוכנית המיתאר לנווה זוהר
2.
נספח 1 - תוכנית המיתאר לנווה זוהר
3.
טיוטה לצו המיסים - 2019
4.
אישור חריג להטלת ארנונה
5.
צו המיסים לשנת 2018
6.
דברי הסבר - טיוטה לצו המיסים לשנת 2018
7.
טיוטה - לצו המיסים לשנת 2018
8.
צו המיסים לשנת 2017
9.
טופס בקשה להנחה בארנונה לשנת 2017
10.
הסבר להחלטה על הטלת ארנונה לשנת 2017
11.
היטל המיסים לשנת 2016 - חוברת לתושב
12.
היטל הארנונה לשנת 2016
13.
טופס בקשה להנחה בארנונה לשנת 2016
14.
אישור חריג לשנת 2016
15.
היטל הארנונה לשנת 2015
16.
טופס בקשה להנחה בארנונה לשנת 2015
17.
אישור חריג לשנת 2015/1
18.
אישור חריג לשנת 2015/2
19.
אישור חריג לשנת 2015/3
20.
היטל הארנונה לשנת 2014
21.
היטל הארנונה לשנת 2013
22.
אישור חריג לשנת 2013/1
23.
אישור חריג לשנת 2013/2
24.
אישור חריג לשנת 2013/3
25.
היטל הארנונה לשנת 2012
26.
אישור חריג לשנת 2012/1
27.
אישור חריג לשנת 2012/2
28.
אישור חריג לשנת 2012/3
29.
היטל הארנונה לשנת 2011
30.
היטל הארנונה לשנת 2010
31.
היטל הארנונה לשנת 2009