נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

בחירות 2018

בחירות 2018

הודעה בדבר מספר הנציגים מכל יישוב במועצה

 שם היישוב  הודעה על מספר נציגי האזור במועצה
 עין חצבה נוסח ההודעה 
 עין תמר נוסח ההודעה
 נאות הכיכר נוסח ההודעה
 נווה זוהר נוסח ההודעה
 עין גדי נוסח ההודעה
 הר עמשא נוסח ההודעה