נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

בחירות 2018

בחירות 2018

תזכורת ! מועד אחרון להגשת בקשות בדבר ועד נפרד/נציגות/זהות וועדים

צהריים טובים,

מחר, 64 יום לפני הבחירות לרשות, חל המועד האחרון להגשת בקשות בדבר ועד נפרד/נציגות/זהות וועדים – סעיפים 91א(א), 91ב(2), 91ג(ג) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958

לשם הנוחות מצ"ב קישור לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958:

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/211_008.htm#Seif300