נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

בחירות 2018

בחירות 2018

פרסום הרשימות

הודעה - בחירות 2018

לתשומת לבכם, בתאריך:05/07/18 פורסמו רשימות התושבים הרלוונטיות לבחירות אשר יתקיימו בתאריך 30/10/18

כל תושב זכאי לעיין ברשימות בתוך 10 ימים – עד לתאריך : 15/07/18

הרשימות מפורסמות במזכירויות הישובים.

וכן במשרדי המועצה האזורית תמר אצל מזכיר המועצה בימים א' ה' בין השעות 08:30 ועד לשעה 16:00

לא יאוחר מיום 15/7/18 כל אדם רשאי להגיש לוועדת הבחירות ערר על כך שהוא או זולתו סומן ברשימה כחבר אגודה שיתופית או על כך שלא סומן ככזה.

הערר יוגש בכתב לוועדת הבחירות בטופס הגשת ערר