נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

תעסוקה באזורינו

תעסוקה באזורינו

מפעיל בריכה מלון עין גדי

למחלקת אחזקה מלון עין גדי

דרוש/ה

מפעיל/ה בריכה

קורות חיים לשלוח ליפעת

במייל: yifata@ein-gedi.co.il

פקס: 08-6520152

טלפון: 08-6594017