נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

תעסוקה באזורינו

תעסוקה באזורינו

פקיד/ת הזמנות למלון עין גדי

למלון עין גדי - קיבוץ עין גדי

דרוש/ה

פקיד/ה הזמנות

אנגלית חובה

משרה מלאה

קו"ח
לפקס 08-6584124

או למייל: yifata@ein-gedi.co.il