נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

חדשות התמר

חדשות התמר

עושים שבת

המועצה האזורית תמר השלימה תיקון 'תחום שבת' במתחם המלונות ובנווה זהר. ראש המועצה, דב ליטבינוף אמר: "בשעה טובה השלמנו את תחום השבת באזורית בהם הוא ניזוק כתוצאה מפגעי מזג האוויר לרווחת שומרי ההלכה והמסורת". מאז סיום המערכת החורפית האחרונה פועלת המועצה להשלמת קטעי 'תחום השבת' שניזוקו במהלכה. השבוע תוקנו המקטעים החסרים בנווה זהר ובמתחם המלונות בעין בוקק ובכך הושלם תחום השבת כולו ברחבי המועצה "אני שמח על האפשרות בעבור התושבים והתיירים הרבים, שומרי המסורת וההלכות לשמור כעת על 'תחום השבת' כהלכתו", מוסר דב ליטבינוף ראש המועצה האזורית תמר.