נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

מתנ"ס תמרית

מתנ"ס תמרית

נוהלי הרשמה

נוהלי הרשמה

ההרשמה לחוגים לשנת הפעילות תשע"ה תתקיים במשרד המתנ"ס.

את טופסי הרשמה יש למלא ולשלוח לפקס: 08-6688934.

לפרטים נוספים ניתן להתקשר לטלפון:08-6688834/6688836

• פעילות החוגים תחל מיד לאחר החגים.

• פתיחת כל חוג מותנית במינימום 10 משתתפים למעט מקרים מיוחדים. תיתכן סגירת חלק מהחוגים במהלך השנה בשל ירידת מספר המשתתפים.

• תקופת ההסתגלות לחוגים שנתיים הינה בת חודש ימים בלבד (בתשלום). ניתן לעזוב את החוג (ולקבל החזר כספי) רק במהלך תקופת הניסיון. במידה ותופסק ההשתתפות בחוג לאחר תקופה זו, יש לשלם את עלות החוג עד לסוף שנת הלימודים (למעט סיבות רפואיות בצירוף אישור רפואי).

• תשלומי שכר הלימוד לחוגים יתפרשו עד 10 תשלומים ולא מעבר לתקופת הפעילות.

אפשרויות התשלום:

א. תשלום במזומן מראש (הנחה בת 10%).

ב. ב – 10 צ'קים דחויים.

ג. תשלום בכרטיס אשראי בתשלומים ללא ריבית.

• במידה וישנו חוב במתנ"ס עבור פעילויות /חוגים/שירותי מתנ"ס משנים קודמות, לא תתאפשר הרשמה ללא הסדרת החוב.

* הכניסה לחוג תתאפשר רק לאחר הסדרת התשלומים לשנת הפעילות ועד שבוע לפני תחילת הפעילות.

 * החזר שיעורים יתקיים במידה והשיעור בוטל עקב שיטפון או מחלת המורה. 

אין החזר שיעורים או כספים בגין היעדרות המשתתף.

* לכל חוגי הספורט יש להביא אישור רפואי. המתנ"ס יפרסם תאריך בו יתקיימו בדיקות רפואיות למשתתפים בחוגי הספורט ובחדרי הכושר.

•           מדיניות הנחות:

הנחה בת 15% תינתן לאזרח ותיק

הנחה בת 10% תינתן למשפחה חד הורית

שני בני משפחה המשתתפים באותו החוג יקבלו הנחה בת 10%

שלושה בני משפחה המשתתפים באותו החוג יקבלו הנחה בת 15%

• חדש !  ועדת הנחות: ניתן לפנות לועדת הנחות לקבלת הנחה  על השתתפות בחוגים.
טפסים עם קריטריונים ניתן לקבל במשרד המתנ"ס בטלפון 08-6688834 .

* חופשות– בערבי חג, ערבי זיכרון, חגים, חופשות מבתיה"ס – לא יתקיימו חוגים אלא אם כן יפורסם אחרת ע"י המתנ"ס.


 

מלגה מלגות לימודים