נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

מעניין לדעת

מעניין לדעת

הועדה המקומית מגיעה לעין תמר 12/03

מפגש תושבי עין תמר עם הועדה המקומית לתכנון ובניה
יתקיים ביום הקרוב 12/03 בשעה 17:00 באולם עין תמר
נשמח לראותכם