נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

בחירות 2018

בחירות 2018

הודעה בדבר מספר הנציגים מכל יישוב במועצה

תזכורת ! מועד אחרון להגשת בקשות בדבר ועד נפרד/נציגות/זהות וועדים

בחירות לוועדים המקומיים 2018

פרטי התקשרות - מנהלת הבחירות בתמר

הנחיות הרשויות המקומיות - מימון בחירות (ניהול חשבונות)

הודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי בבחירות למועצה

דרוש/ה מזכירי קלפי

מכתב לשר הפנים בנושא הקמת ועדת בחירות