נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

מחלקת בטחון

מחלקת בטחון

אודות המחלקה

גורמי הביטחון והחירום אחראים לפעילות הסדירה בעת רגיעה ובחירום בכל הקשור למרכיבי הביטחון. סיוע למטה חירום להכין את המועצה בעת רגיעה למתן מענה בחירום. קשר עם גורמי הביטחון השונים במרחב, בעת אירועי חירום השונים.

מטרות ויעדים

 • אבטחת מוסדות המועצה.
 • אבטחת מוסדות חינוך.
 • סיוע לעב"טיות וגננות במוסדות החינוך.
 • הכנת מוסדות החינוך לאירועי חירום ולתרגילים.
 • טיפול במקלטים והכנתם לשימוש בעת הצורך.
 • השתתפות במטה חירום וסיוע להכנת המועצה למצבי חירום.
 • סיוע לישובים בתחזוקה במרכיבי ביטחון ישובים.
 • קשר עם צה"ל בגזרות השונות ותיאומי פעילות.
 • סיוע ליחידות החילוץ במועצה.
 • תגבור אבטחה בחגים למניעת חבלה ברכוש מטיילים.
 • הפעלת מערך משטרתי בשכר בהתאם לצרכים.
 • ליווי וסיוע לאירועים במועצה.

 

פרויקטים בפעולה

 • המשך הצטיידות לחירום.
 • המשך שיפוץ והכנת מקלטים לחירום
 • הכנת מוסדות החינוך למצבי חירום כולל תרגילים.
 • שיפור פעילות מערך האבטחה בתחומי המועצה.
 • טיפול ושיקום מרכיבי ביטחון.
 • ניצול תקציבי מרכיבי ביטחון (הגמ"ר)

יחידות חילוץ

יחידות החילוץ מבוססות על מתנדבים מישובי המועצה ובעיקר מעין גדי וכיכר סדום.

מתנדבי היחידה עוברים אימונים והכשרות בתחומים שונים ומגוונים.

חברי היחידות מוקפצים לזירות אירוע ונותנים מענה לתיירים מן הארץ ומחו"ל אשר איבדו את דרכם ו/או נפצעו בשטח ונזקקים לטיפול רפואי ופינוי מסודר.

יחידת החילוץ עין גדי פועלת בים המלח ומדבר יהודה ובין תפקידיה חילוץ משיטפונות הפוקדים את האזור בחורף, חילוץ מטיילים שאיבדו את דרכם במדבר ואזורי התיור , פינוי מוסק ועוד

צוות הכיכר הוא חלק מיחידת החילוץ בערבה ופועלים בעיקר בדרום ים המלח והערבה.

חזון יחידות החילוץ: לחלץ ולסייע לכל מטייל או עובר אורח שנקלע למצוקה בגזרתה בעקבות פגיעה או אובדן התמצאות. הצלת חיי אדם בראש מעיניה.

לסיוע מיחידת החילוץ ניתן להתקשר 100 ולבקש סיוע כמו כן ניתן ליצור קשר ישיר עם מפקדי היחידות ו/או עם קב"ט המועצה:

בעלי תפקידים ויצירת קשר

בני בן שושן קב"ט המועצה - 050-3881884